Právo 

Jaká jsou pravidla pro odvody z nadměrných příjmů v energetice?

V souvislosti s mimořádnou situací na trhu s energiemi byla v nedávné době přijata řada opatření a legislativních aktů. Zatímco pro domácnosti bylo zavedeno tzv. zastropování cen energií, pro výrobce elektřiny byl naopak zaveden odvod z nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny. Právní rámec udává nařízení Rady (EU) 2022/1854 ze dne 6. října 2022. Do české legislativy pak byla implementována opatření prostřednictvím novely energetického zákona č. 365/2022 Sb. a nařízením vlády č. 407/2022 Sb., o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny.

Povinnými subjekty ve vztahu k odvodu z nadměrných příjmů jsou výrobci a zprostředkovatelé účastnící se velkoobchodního trhu jménem výrobců. Odvod se tak nevztahuje např. na subjekty, které pouze obchodují s elektřinou. Klíčové je tedy, aby výroba elektřiny probíhala na území České republiky, a není rozhodné, kam se elektřina dodává. Regulovány jsou pak výrobny elektřiny z různých zdrojů, od uhelných elektráren až po obnovitelné zdroje s dílčími výjimkami. Vyloučeny jsou zejména zdroje s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně, popř. výrobny elektřiny z biometanu či některé podporované vodní elektrárny.

„Nadměrný příjem“ definuje výše uvedené nařízení vlády jako „kladný rozdíl mezi tržním příjmem a stropem tržního příjmu za odvodové období“. Tržní příjem lze dle příslušných ustanovení chápat jako čisté tržby včetně vlivu zajišťovacích obchodů. Cenový strop byl v základu stanoven na 180 EUR/MWh. U vybraných zdrojů se nicméně strop může lišit – kompletní přehled stropů je uveden v § 95b energetického zákona. Z motivačních důvodů byl současně strop stanoven na 90 % nadměrných příjmů. Jinými slovy, 90 % příjmů z ceny elektřiny nad 180 EUR/MWh je předmětem odvodu, zbylých 10 % pak zůstává výrobci elektřiny.

Zdrojem informací pro účely odvodů je evidence v elektronické podobě dle obchodních hodin, resp. účetnictví za předmětné období. Tím je v tuto chvíli pouze prosinec 2022 a celý rok 2023, a to pro okamžik samotné výroby elektřiny. Správu odvodu vykonává Energetický regulační úřad. S ohledem na rychlost přijetí předpisů v této oblasti nelze vyloučit, že legislativa bude předmětem dalších úprav.

Windfall tax: poplatníci se musí připravit na nové formuláře

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Windfall tax: poplatníci se musí připravit na nové formuláře
dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right