Daně 

Windfall tax: poplatníci se musí připravit na nové formuláře

V návaznosti na daň z neočekávaných zisků (windfall tax) a odvod z nadměrných příjmů zavádí finanční správa hned tři nové formuláře: hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů, daňové přiznání k dani z neočekávaných zisků a do třetice oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky. Bližší informace o jednotlivých formulářích přinášíme v našem článku.

Dne 11. února 2023 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů. V příloze tohoto nařízení je vzor hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů. Vzor formulářového podání zveřejní na svých internetových stránkách Energetický regulační úřad, a to takovým způsobem, který umožní vyplnění a podání hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu elektronicky.

Rovněž je připravován formulář přiznání k dani z neočekávaných zisků, o který bude doplněna vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Na tuto daň se nevztahuje povinnost podat přihlášku k registraci k dani, poplatník daně z neočekávaných zisků podá již rovnou daňové přiznání. Součástí formuláře jsou i pokyny k jeho vyplnění, ve kterých je uveden i konkrétní příklad pro výpočet upravených srovnávacích základů daně poplatníka. Struktura formuláře ani související pokyny tak, jak jsou momentálně navržené, nepřináší žádné další nové otázky. Nicméně v souvislosti s daní z neočekávaných zisků vedou zástupci Komory daňových poradců diskusi se zástupci ministerstva financí k vyjasnění řady nejasností. V návaznosti na tuto diskusi bude s největší pravděpodobností zpracován seznam otázek a odpovědí, který bude publikován na webu státní správy.

Zákon o daních z příjmů v souvislosti se zavedenou daní z neočekávaných zisků umožňuje v § 20bd odst. 2 písm. c) přesouvat průměr upravených srovnávacích základů daně mezi společnostmi, které jsou členy jedné skupiny podniků. V této souvislosti byl finanční správou připraven formulář Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky. Dle výše uvedeného ustanovení zákona je oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně jednou z nezbytných podmínek pro uskutečnění přesunu. Oznámení podává zastupující poplatník do lhůty pro podání daňového přiznání poplatníka, který se přesunu průměru účastní a kterému tato lhůta uplyne nejdříve. Zastupujícím poplatníkem podávajícím oznámení je podle § 20bd odst. 9 zákona poplatník daně z příjmů právnických osob, který je součástí skupiny podniků s neočekávanými zisky, je daňovým rezidentem České republiky a tato skupina o něm rozhodla, že podává oznámení. Způsob, jakým o zastupujícím poplatníkovi skupina rozhoduje, není závazně zákonem stanoven, nicméně je vhodné mít k dispozici dokument, na jehož základě příslušní poplatníci prokáží rozhodnutí o zastupujícím poplatníkovi.

Jaká jsou pravidla pro odvody z nadměrných příjmů v energetice?

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Jaká jsou pravidla pro odvody z nadměrných příjmů v energetice?
Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right