Daně 

Jaké jsou navrhované změny v zákoně o pobytu cizinců

Zákon o pobytu cizinců je v důsledku mnoha novelizací poznamenán značnou složitostí a komplikovaností. Tento stav by měla napravit rekodifikace zákona plánovaná od 1. 7. 2025. V případě, že jej schválí vláda a Parlament, počítá se s platností od ledna 2026. Rekodifikace by měla přinést nejen větší přehlednost a srozumitelnost zákona, ale také důležité změny, například digitalizaci správního řízení o pobytu cizinců či zavedení role garanta.

Kromě celkové úpravy týkající se orientace v zákoně by měl rekodifikovaný zákon obsahovat též změny, které částečně přenesou zodpovědnost nejen na cizince, ale i na další subjekty, které souvisejí s pobytem cizince na území, jako je například zaměstnavatel či zplnomocněný zástupce.

Návrh počítá s rolí tzv. garanta v rámci řízení o pobytu. Garant v tomto případě bude subjekt, který občanu třetí země umožňuje plnit účel pobytu (např. zaměstnavatel či vědecká instituce) a který bude informovat Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP MV ČR) o probíhajících změnách u svých zaměstnanců cizinců. Na oplátku bude mít garant vhled do probíhajícího pobytového řízení s možností dozvědět se i samotný výsledek řízení u svého zaměstnance cizince.

Dlouho očekávanou a také velmi náročnou změnou by mělo být zavedení elektronického systému pro cizince a digitalizace správního řízení o pobytu a další přidružené agendy. Důvodem k tomuto návrhu je současná nízká úroveň elektronizace pobytových řízení, v jejichž rámci nelze většinu dokumentů dokládat v elektronické formě, a vysoká administrativní zátěž na straně úřadů i cizince. Opakovanými návštěvami a dokládáním fyzických dokumentů se také významně prodlužuje doba řízení. Návrhy se dotýkají zasílání podkladů pro správní řízení o pobytu elektronickou formou přímo na zastupitelský úřad, který bude spis k vyřízení rovněž odesílat elektronicky, a nikoliv ve fyzické podobě, tak jako doposud. Tím by se dosáhlo alespoň částečného urychlení řízení, jelikož by odpadla manipulace a odesílání žádostí na území ČR.

Nedílnou součástí digitalizace by se měl stát také cizinecký elektronický účet, který by byl rozdělen do několika úrovní, kam by měl mít přístup jak cizinec, tak garant. Elektronický účet by byl součástí Integrovaného agendového systému cizinců ICAS, jehož spuštění je plánováno rovněž na leden 2026, stejně jako platnost nového znění zákona. Jednou z mnoha možností by pak například mohlo být prokázání totožnosti cizince podobně, jako tomu bylo u očkovacích certifikátů, tedy pouze elektronicky.

Další návrh, který vznikl na základě absence uspokojivých dat o cizincích ze zemí EU na území České republiky, počítá s tím, že by se stala registrace občanů EU při pobytu nad 90 dnů povinnou. Tím by došlo ke změně oproti stávajícímu stavu, kdy občané EU nemají povinnost evidence k pobytu delšímu 90 dnů. Podle nových pravidel by se takto občané evidovali rovněž i v registru obyvatel. Problém absence dat se naplno ukázal při nedávné pandemii covidu-19.

Jedním z návrhů, který vzbudil zaslouženou pozornost, je pak regulace v zastupování cizinců v rámci správních řízení o pobytu. Podle nového zákona by opakované zastupování cizinců měli zajistit pouze advokáti či neziskové organizace nabízející bezplatné právní služby. Regulace by měla vést k eliminaci chybovosti, průtahů a zneužívání nástrojů v rámci řízení a rovněž vyloučit z řízení nekompetentní zmocněnce.

Navrhované změny jistě projdou dalšími úpravami, a tak si počkejme, jakým způsobem se promítnou do zákona. Situaci budeme sledovat a o dalších novinkách vás budeme informovat.

Imigrace Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right