Daně 

Jaké změny v celním sazebníku nás čekají v roce 2024

Dne 31. 10. 2023 byl oficiálně zveřejněn společný celní sazebník platný pro rok 2024. Oproti minulým rokům jsou tentokrát změny v sazebníku spíše drobnějšího charakteru, nicméně i přesto je vhodné provést revizi a zjistit, zda se změny netýkají i vašich výrobků.

Mezi hlavní změny, které letos sazebník přináší, patří úprava v oblasti informačních technologií, kde dochází k zavedení nových kódů pro pasivní optické děliče. Dále se sníží celní sazby pro některé kódy u výrobků z oblasti IT. K dílčím změnám dojde také v rámci kapitol 08, 20, 39, 50, 56 či 70.

V rámci kapitoly 94 bude zaveden zcela nový kód 9401 99 20 pro části a součásti sedadel používaných v motorových vozidlech. V tomto kontextu je vhodné připomenout specifická pravidla zařazování částí a součástí, která je potřeba při sazebním zařazování zohlednit. Jinými slovy, nelze automaticky používat kód 9401 99 20 pro všechny části a součásti sedadel u motorových vozidel, ale je potřeba postupovat vždy dle úvodní poznámky ke kapitole 94 celního sazebníku, která všeobecně použitelné části a součásti z kovů či z plastů z tohoto kódu vyřazuje.

Co to pro vás v praxi bude znamenat?

Jak jistě víte, kódy celního sazebníku se uvádějí nejen při celním řízení, ale také v intrastatovém hlášení, popř. v jiných reportech. Z těchto důvodů vám doporučujeme zabývat se chystanými změnami co nejdříve, ideálně před prvním dovozem učiněným v roce 2024 nebo před podáním prvního intrastatového hlášení, ve kterém bude potřeba nové kódy již zohlednit.

Změny v celním sazebníku také mohou způsobit, že některé závazné informace nebo stanoviska k sazebnímu zařazení pozbydou k 1. 1. 2024 platnost.

Rovněž pokud jste držiteli jakéhokoliv celního povolení, ve kterém je uveden kód celního sazebníku, je namístě ověřit, zda není potřeba povolení aktualizovat ve vztahu k uvedeným kódům celního sazebníku.

Jak vám můžeme pomoci?

Nevíte si se změnami rady? Potřebujete pomoc odborníků na celní problematiku? Pak se na nás neváhejte obrátit. Pomůžeme vám zaktualizovat seznam používaných kódů, aby vše odpovídalo nové legislativě platné od 1. 1. 2024 a vy jste tak byli na tyto změny včas připraveni.

Clo dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right