Daně 

Jedná se o změně podmínek u žádostí o investiční pobídky při výrobě strategických produktů

V mezirezortním připomínkovém řízení se nachází změna nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách. Důvodem změny nařízení je podpora aktuální potřeby českého trhu, jenž byl zasažen onemocněním COVID-19. V důsledku epidemie se zvýšila poptávka po vybraných výrobcích, jako jsou například ochranné štíty, roušky, respirátory aj., a rovněž došlo k útlumu soukromých investic.

Navrhuje se proto, aby v případě investic zaměřených na výrobu ochranných osobních pomůcek a širšího okruhu zdravotnických prostředků a farmaceutik bylo při žádosti o investiční pobídku upuštěno od povinnosti plnit podmínku vyšší přidané hodnoty, kterou jsou povinni plnit všichni žadatelé, jejichž výrobní projekt se nenachází na území státem podporovaného regionu. Dále se navrhuje možnost získat pro tyto výrobní investice hmotnou podporu na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku až 10 % ze způsobilých nákladů bez požadavku minimální výše investice 500 mil. Kč a minimálního počtu 500 pracovních míst.

Dále se navrhuje snížení minimálních limitů investic pro získání veřejné podpory formou investičních pobídek ze současných 100 mil. Kč celkem (50 mil. Kč pořízení strojního zařízení) na 80 mil. Kč (40 mil. Kč pro strojní zařízení), a snížení limitů pro menší podnikatele, u nichž se navrhuje snížení limitu investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku až na 10 mil. Kč.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

COVID-19 Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right