Deloitte živě 

Kariéra v GES: Ekonomické vzdělání není nezbytné, důležitý je zápal pro věc a ochota se učit

Daně mi přišly perspektivnější a v době finanční krize, kdy jsem se zapojil do pracovního procesu, také stabilnější povolání než právo. Vidina práce v Deloitte byla lákavá a především – moje vzdělání v jiném oboru nebylo na překážku, naopak bylo příležitostí pro osobní i profesní rozvoj. Po deseti letech strávených v Londýně jsem se rozhodl, že je nejvyšší čas se vrátit domů a pokračovat kariéru v pražském oddělení GES. Jsem Miroslav Filip a pracuji v pražské kanceláři Deloitte jako senior konzultant v poradenském týmu zaměřeném na zdanění fyzických osob - zkráceně GES.

Na palubu Deloitte jsem nastoupil již před notnou řádkou let, než jsem však usedl v české kanceláři, pracoval jsem 5 let v „High Net Worth“ týmu v Deloitte v Londýně, kde jsem se specializoval na privátní klientelu. Paradoxem je, že přímo daním jsem se věnovat nikdy neplánoval – v Británii jsem vystudoval práva a než jsem nastoupil do Deloitte, pracoval jsem mimo jiné v advokátní kanceláři nebo jako FX broker v londýnském City.

Český GES tým je proti britskému, který čítá na tisíc zaměstnanců, výrazně menší – aktuálně mám kolem sebe přibližně 30 kolegů. Mnohem větší důraz je tu proto kladen na jednotlivce a jeho zodpovědnost. Spolu s tím však firma věnuje velkou míru pozornosti work-life balance, příjemnému pracovnímu prostředí, týmovým vztahům, možnosti pracovat z domova… Dokonce i taková maličkost, jako je volnější dress code, je aspekt, který dokáže změnit váš pohled na práci. A přesně to jsou věci, které mě na českém Deloitte nejvíc baví a které mě tu drží.

Většina lidí si myslí, že práce v daních jsou pouze čísla a předpisy, což je pravda jen zčásti. Odhadem polovinu naší práce tvoří compliance, zejména tedy připravování nejrůznějších formulářů a daňových přiznání. Tu druhou polovinu pak meetingy a utužování vztahu s klienty, příprava různých memorand a obecně provozní administrativa. Konzultanti nejsou zaškatulkovaní do jednoho oboru, ale každý dělá všechno a o různorodost tedy není nouze.

V oddělení GES je naším úkolem pomáhat jednotlivcům a společnostem dodržovat právní náležitosti spojené s daněmi, sociálním zabezpečením a zdravotním pojištěním a imigračními povinnostmi jejich zaměstnanců. Zaměřujeme se zejména na služby spojené s vysíláním pracovníků do zahraničí a na daňovou konzultační činnost s mezinárodním přesahem.

GES v 6 bodech aneb jaká je práce v daňovém poradenství?

1. KARIÉRA. Možnost kariérní růstu v Deloitte jednoznačně je, člověk musí hlavně sám chtít a firma ho následně aktivně podpoří. Skvělým příkladem je podpora dalšího vzdělávání, firma nejrůznější kurzy i zkoušky platí, je zde i možnost vzít si volno navíc. Já se teď kupříkladu připravuji na kvalifikační zkoušku Komory daňových poradců ČR – půjdu na jaře, abych měl kulaté razítko a stal se oficiálně daňovým poradcem.

Základní tipy pro nováčky, které se mi osvědčily

Ptejte se. Kolegové v týmu jsou ochotní poradit a je škoda, když ztrácíte čas zbytečným tápáním.
Plánujte. Výhodou práce v daních je skutečnost, že člověk může odhadnout, co přijde. Deadlinů je pár do roka a člověk o nich předem ví, takže si může práci naplánovat. Využijte toho.
Vytrvejte. Konkrétní vzdělání není potřeba, vše podstatné se naučíte v rámci práce. Zaměřte se na detail, buďte odhodlaní a mějte otevřenou mysl.

2. ZNALOSTI A VZDĚLÁNÍ. Jak jsem již zmiňoval, na formálním vzdělání tolik nezáleží a mnoho věcí se člověk naučí „za pochodu“. Důležité jsou spíše některé soft skills, jako mít smysl pro detail, být schopen pochopit situaci a umět vyhledávat informace. To se vždycky hodí. Důležitá je jednoznačně také znalost angličtiny: 80 % e-mailů píšu v angličtině a přibližně z 60 % komunikuji anglicky během dne. Značná část naší práce tvoří totiž spolupráce s jinými GES týmy po celém světě, takže pak je tady i možnost vycestovat do zahraničí.

3. TÝM. Naše týmy nefungují jako pyramida, kde by byl šéf a podřízení. Na jedné zakázce typicky pracujeme zpravidla tři kolegové. Jedná se spíše o spolupráci a kdo je konzultant a kdo manažer nehraje roli. Tento systém vyžaduje značný smysl pro zodpovědnost, osobně jsem však na takto kompetentní kolegy měl vždycky štěstí.

4. KLIENTELA. V zásadě existují 3 základní typy klientů, se kterými se v praxi setkáváme. První jsou velké zahraniční korporace, se kterými jednáme skrze globální kanceláře, přičemž souběžně také jednáme s lokálními aktéry. Druhým typem klientů jsou menší české firmy – tam je to hodně o osobním přístupu. Posledním typem jsou privátní klienti, kteří vzhledem ke komplexnosti jejich investičních portfolií a daňové situaci potřebují naší asistenci. I zde hrají roli osobní vazby a individuální přístup.

5. TECHNOLOGIE. Dnes používáme roboty na zpracování dokumentů, které ještě před 2 lety měli na starosti juniorní zaměstnanci. Pracujeme také na novém softwaru pro přípravu daňových přiznání. Kolegové jsou tak nejen daňovými experty, ale stávají se z nich navíc IT vývojáři. Díky těmto zkušenostem je možné přecházet i do jiných oddělení v rámci Deloitte. Například jeden můj kolega chtěl změnit kariéru a přešel do oddělení robotiky, což by u jiných firem bylo značně složitější.

6. BUDOUCNOST OBORU. Robotizace a automatizace jsou často skloňovaná témata. Mluví se například o tom, že za 5 let už možná ani nebudeme podávat daňová přiznání. Já jsem v tomto ohledu poněkud střízlivější a věřím, že daňové poradenství jakožto řemeslo bude existovat i nadále. Dokonce si myslím, že GES je jedním z nejperspektivnějších zaměření v rámci oboru, protože poskytujeme to, co žádný robot nezvládne – schopnost klienta vyslechnout, pochopit jeho přání a přijít se smysluplným řešením. Zkrátka lidský přístup.

Digitální nomádství: zaměstnanecký trend, na který legislativa zapomíná

Česká ekonomika je na vrcholu, firmy mají potíže se sháněním kvalitních pracovníků, je rekordně nízká nezaměstnanost, takže společnosti si své zaměstnance předcházejí. Firmy reagují na aktuální trendy a jeden z těch nejaktuálnějších je možnost příležitostné práce v zahraničí formou home office. Zejména startupy a velké IT společnosti mají zájem tento zaměstnanecký benefit svým „digitálním nomádům“ poskytovat a my jim pomáháme s implementací. Stávající evropská daňová legislativa však na tento trend není připravena a nová regulace Evropské Unie (byť jistě dobře myšlená s ohledem na ochranu práv zaměstnanců) situaci dále komplikuje. Když pak takový „ajťák“, který je zaměstnán v české firmě, pracuje 3 měsíce z domova na Slovensku, pak během zimní sezóny z horské chaty ve Švýcarsku a nakonec si zaletí vyčistit hlavu na Filipíny, odkud pracuje 4 hodiny denně po večerech přes hotelovou wi-fi a přes den se potápí, je s tím pro zaměstnavatele spojena plejáda rizik (daňová povinnost, vznik stálé provozovny, GDPR, nebo třeba i nebezpečí úrazu na pracovišti). My našim klientům radíme, jak s těmito riziky pracovat a jak jim pokud možno předcházet.

Kariéra v daních
Deloitte živě 

Účast na Deloitte hackathonu prověří technické znalosti a otevře dveře kariéře v IT

Hackthony nejsou ani zdaleka výhradní doménou zkušených IT odborníků. Stále častěji se místo toho stávají příležitostí pro studenty technických oborů, kteří touto cestou dostávají možnost otestovat své nabyté vědomosti ze školních lavic v praxi. Již pátým rokem proto v Deloitte pořádáme hackathon pro budoucí programátory Advanced Analytics Challenge, tentokrát ve spolupráci s Manifesto Market. Co účastníky čeká, jak hackathon probíhá nebo jak se takový event připravuje, nám povyprávěla Iva Hamerníková, jedna z organizátorek akce a členka Deloitte týmu Analytics & Cognitive. 

21. 2. 2020
Deloitte živě 

Jak se dělá audit v Deloitte: výrobní a hutní společnosti

Pracuji s podniky, které mají opravdu dlouholetou tradici. Těžký průmysl je tradiční obor, který je s Moravou historicky spjatý. Nedílnou součástí tohoto oboru je modernizace, ale i tak zůstává vnitřní kultura firem velmi konzervativní. Jakékoliv rozhodnutí firmy a jakýkoliv další den jejich zaměstnanců reflektuje historii značky a tradici, často i stoletou. Jsem Adam Binar a pracuji jako senior manažer v oddělení Audit & Assurance v ostravské kanceláři Deloitte, kde mám na starosti klienty z oblasti těžkého průmyslu. 

21. 2. 2020
Deloitte živě 

Bezpečnost dat v e-commerce: stane se míra zabezpečení rozhodujícím faktorem a konkurenční výhodou?

Firmy o svých zákaznících shromažďují velké množství dat, která pak používají k lepšímu zacílení nabídek, zefektivnění procesů a pochopitelně k prodeji svých produktů a služeb. Spolu s tím ale vyvstává hned několik otázek, mezi nimiž rezonují ty hlavní: Jsou naše data v bezpečí? Dokáží je e-shopy zabezpečit před útoky hackerů? A stane se jednou bezpečnost dat spotřebitelů v e-commerce faktorem pro rozlišení kvality jednotlivých obchodníků či snad konkurenční výhodou? 

17. 2. 2020