Daně 

Kariéra v převodních cenách vyžaduje analytickou bystrost i selský rozum

Když Petra Hottmarová nastupovala do Deloitte, nebyla si úplně jistá, co ji v týmu převodních cen čeká. Brzy ale zjistila, že je to hlavně rozmanitá a kreativní práce. „Jsme hodně v kontaktu s lokálními klienty, ale i se zástupci jejich mateřských společností v zahraničí – a tento mezinárodní prvek i častá komunikace a kontakt s lidmi jsou přesně to, co mě na mé práci baví.“

Petro, řekni nám na úvod, co to vlastně převodní ceny jsou?

Jsou to ceny, za které se uskutečňují vnitroskupinové transakce mezi společnostmi, které patří do jedné skupiny, většinou s mezinárodním přesahem. Jde o to, že společnosti ve skupině by si měly nastavit takové podmínky vnitroskupinových transakcí, aby je uskutečňovaly v souladu s tržními cenami. To znamená, že by podmínky měly být takové, jako by si bývaly dohodly mezi sebou nezávislé subjekty. Výsledkem je pak tržní alokace zisku podle toho, kde se skutečně vytváří ekonomická hodnota.

Proč ses rozhodla věnovat právě převodním cenám?

Upřímně řečeno, když jsem nastupovala do Deloitte, nevěděla jsem, že nějaké převodní ceny vůbec existují. Dnes už se tato problematika běžně vyučuje v rámci povinných i volitelných předmětů na vysokých školách, ale v době mých studií to tak ještě úplně nebylo. Teprve pár dní před mým nástupem do Deloitte jsem se dozvěděla, že korporátní tým vyměním za převodní ceny. Moc jsem nevěděla, co si pod tím mám představit a co vlastně budu dělat. Takže jsem se pro to tak úplně sama nerozhodla, ale dnes jsem ráda, že to tak dopadlo. Tato problematika přináší spoustu neprozkoumaných oblastí, každý projekt je ve své podstatě originální, a to je právě to, co mě na tom baví. Nestudujeme tisíce paragrafů, ale musíme mít přehled v aktuální judikatuře a umět aplikovat jednotlivá ustanovení Směrnice OECD a lokálních pokynů finanční správy.

Co tě na převodních cenách nejvíc baví? A co ti tato práce dala a dává?

Baví mě, že je to kreativní práce, není to rutina. Každý projekt je ve své podstatě jiný, byť řešíme stejnou problematiku, tak u každé společnosti je to v jiném kontextu, za jiných podmínek a jiných okolností. Je zde prostor pro logické uvažování, je potřeba analytická bystrost, ale i selský rozum. Líbí se mi také ten mezinárodní přesah. Jsme hodně v kontaktu s lokálním klientem, ale většinou také se zástupci jeho mateřských společností a současně také s našimi kolegy ze zahraničních kanceláří Deloitte po celém světě. Setkáváme se s nimi i na různých mezinárodních školeních a vzájemně si vyměňujeme zkušenosti a předáváme dobré rady.

A co mi práce dala? Na prvním místě bych vyzdvihla týmovou spolupráci, protože při naší práci hodně čerpáme zejména ze zkušeností seniornějších kolegů, kteří mají s touto problematikou mnohaleté zkušenosti. Důležité jsou samozřejmě i analytické schopnosti, stejně tak technické znalosti. S každou daňovou kontrolou a s každým případem získávám další a další zkušenosti, vidím tuto problematiku z jiného úhlu pohledu, a to mě posouvá dál. Pak je to určitě samostatnost a sebejistota nebát se převzít odpovědnost za daný projekt, jednat napřímo s klienty, i když je to třeba ředitel celé mezinárodní skupiny, ale i komunikovat s finanční správou, což občas nebývá jednoduché.

Jak vypadá tvůj běžný den?

Je to hodně rozmanité. Část týdne pracuji z domova z jižních Čech, část týdne jsem v pražské kanceláři. Ale ten běžný „kancelářský“ den často trávím diskusemi se svými kolegy, část dne trávím na Teamsech s klienty, kdy řešíme různé podklady a výstupy, část dne se pak věnuji přípravě různých dokumentů a stanovisek. Prakticky každý týden bývá i nějaké školení či setkání s kolegy z jiných týmů, kde sdílíme zkušenosti z projektů, aby měl člověk přehled i v jiných oblastech, nejen v převodních cenách. Nechybí samozřejmě nějaký dobrý oběd nebo odpolední káva s kolegy či přáteli, a ať chceme nebo ne, sdílené prostory v naší kanceláři vybízí často i k nepracovním rozhovorům a debatám o všem možném.

Hledáme nové posily do týmu!

„Převodní ceny se neustále vyvíjejí a mají velký potenciál do budoucna, protože je to oblast, která tady bude pořád. Pro všechny, kdo chtějí kariérně růst a vyvíjet se, je to určitě skvělá příležitost,“ říká manažerka Petra Hottmarová o převodních cenách, daňové oblasti, jíž se sama věnuje již sedm let.

Co ti stačí k nastartování kariéry v týmu převodních cen v Deloitte?

✔ Kreativita a dobré komunikační schopnosti, a to i v anglickém jazyce

✔ Chuť učit se novým věcem

✔ Logické uvažování, analytické myšlení, ale i selský rozum

✔ Být týmový hráč, ale zároveň se nebát samostatně řešit zadané úkoly

Čtyřikrát ANO? Mrkni na naše inzeráty a přidej se do týmu převodních cen! Právě nabízíme tyto pozice: Senior daňový konzultant pro zkušené uchazeče, daňový/á konzultant/ka pro absolventy a daňový intership pro studenty.

Nebo si prohlédni všechny pozice, které jsou právě v daních otevřené – ať už jsi absolvent, nebo student, rádi se s tebou setkáme!

Pojďme se ještě vrátit k tvé práci. Jak konkrétně klientům s převodními cenami pomáhá váš tým?

My klientům pomáháme se správným nastavením převodních cen, ale také jejich stávající vnitroskupinové nastavení revidujeme. Připravujeme dokumentace převodních cen či různá stanoviska, která pak používají pro argumentaci například v rámci daňových kontrol. I když dokumentace není v České republice právně závazná, my ji klientům velmi doporučujeme, protože při její přípravě se často odhalí problematické oblasti, které lze ještě napravit, než přijde správce daně na kontrolu. Je to vlastně takový obranný dokument, aby si společnosti obhájily, že jejich nastavení převodních cen je v souladu s principem tržního odstupu.

Jaké jsou sankce pro firmy, pokud kontrola usoudí, že je v nastavení převodních cen něco špatně?

Jedná se o doměrek daně. Může dojít k situaci, že finanční správa vyloučí náklady za nakupované služby ze skupiny jako daňově neuznatelné, nebo prostě řekne, že společnost měla dosahovat vyšší ziskovosti, a doměří tak dodatečnou daň a související sankce. Částky doměrků v oblasti převodních cen tak mohou být obrovské, pro některé společnosti mohou být dokonce likvidační. A to i proto, že správce daně může kontrolovat také starší otevřená období, a to až několik let zpětně, a může být kontrolováno i několik zdaňovacích období najednou.

Jaká je v této situaci vaše role?

Ideální je, když za námi klient přijde včas a je připravený ještě předtím, než správce daně přijde na kontrolu nebo místní šetření. Naše spolupráce probíhá tak, že se na začátku společně sejdeme a prodiskutujeme, jak k problematice převodních cen v rámci svých společností přistupují. Zanalyzujeme dostupné podklady a analýzy, zrevidujeme dostupné dokumenty a navrhneme vhodné řešení. Pak připravíme dokumentaci převodních cen a poradíme jim, co všechno si mají připravit, jaké důkazní prostředky si schovávat, kdyby správce daně na kontrolu skutečně přišel. Když pak na samotnou kontrolu dojde, snažíme se vše podpořit ještě vhodnými argumenty a důkazními prostředky, aby klient úspěšně obhájil své tržní chování.

V horším případě nás klient osloví, až když je kontrola rozběhnutá. Většinou již klient nějaké podklady správci daně dal, ale často pak už nikdo neví jaké, a my nastupujeme do rozjetého vlaku, který už nelze zastavit. Samozřejmě i v takových případech se snažíme klientovi pomoci, argumentovat v jeho prospěch, ale správce daně má pochopitelně svůj pohled, takže je to vlastně taková argumentační a dokumentační válka.

Kariéra v Deloitte Převodní ceny Kariéra v daních

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right