Deloitte živě 

Kariéra v týmu Financial Crime: Pomáhej předcházet hrozbám finanční kriminality

Zajímá tě oblast boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu? Chceš radit bankám a dalším finančním institucím, jak správně nastavit kontrolní systémy a včas odhalovat potenciální podezřelé transakce a klienty? Lenka Ďurišová, manažerka týmu finanční kriminality v Deloitte, ti objasní, co všechno tato práce obnáší, a že ji můžeš dělat, i když nemáš předchozí zkušenosti.

Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu přináší velmi přísné podmínky pro všechny společnosti, které nakládají s majetkem svých klientů. Tyto povinné osoby definuje AML zákon. Jedná se především o banky, finanční instituce, pojišťovací společnosti, investiční fondy, investiční společnosti a v dnešní době už se okruh povinných osob rozšířil i o real estate developery. Zmíněné instituce mají povinnost zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti tím, že jim neumožní vstoupit do finančního systému, musí prověřovat své potenciální partnery, s nimiž navazují obchodní vztahy, ale také musí provádět průběžný monitoring transakcí a chování svých klientů. „Vzhledem k tomu, že při nedodržení správných postupů jsou naši klienti vystaveni velmi vysokým pokutám, vnímají tuto oblast jako strategickou a je pro ně důležité, aby se těmto oblastem věnovali,“ konstatuje Lenka.

Máme pro tebe volnou židli!

Zajímá tě oblast boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu? Bavilo by tě pomáhat bankám a dalším finančním institucím s nastavováním kontrolních systémů a odhalováním podezřelých transakcí? Mrkni na naše inzeráty – hledáme absolventa i zkušeného konzultanta – a ozvi se nám. Rádi se s tebou setkáme!

Nováček i senior: proč se stát součástí FinCrime týmu v Risk Advisory?

„Myslím si, že Deloitte je úžasné prostředí pro lidi, kteří v dané oblasti nikdy nepracovali a mají aspoň minimální zájem zjistit, co tato práce obnáší,“ říká manažerka Lenka Ďurišová. Za primární výhodu považuje především rozmanitost projektů zaměřených na různá témata. „Pokud by někdo seděl v bance, dostal by se k určité oblasti jednou za tři roky, jednou za pět let zase k projektu na jiné téma… U nás je těch projektů v průběhu roku několik, takže i zkušený člověk si najde to svoje a vždy má prostor posunout se vpřed, zjistit nové věci, poznat nové procesy a přemýšlet, jak to všechno může fungovat líp.“

A co když mi to nesedne?

Ve chvíli, kdy se do týmu Financial Crime někdo nový přidá, ale časem zjistí, že pro něj oblast AML není to pravé a že by se chtěl v budoucnu věnovat něčemu jinému, není nic snazšího než si v rámci Deloitte nebo přímo Risk Advisory najít jinou specializaci. „V rámci Risk Advisory pokrýváme desítky až stovky témat a oblastí, takže je velmi jednoduchá cesta, jak přejít do týmu, jehož zaměření ho láká víc,“ uvádí Lenka Ďurišová.

Lenka a spol. hledají posily: Jsi to právě ty?

Zkušenosti nejsou nutné. Pro nás je důležitá motivace a zájem věnovat se dané oblasti.

Analytické schopnosti naopak využiješ na maximum. Do našeho týmu potřebujeme někoho, koho zajímají informace, kdo po nich rád pátrá, umí si je dát do souvislostí a hledat mezi nimi vazby, aby byl na konci schopný dospět k nějakému rozhodnutí.

Nebaví tě stereotyp. Naše práce je vhodná pro lidi, kteří nemají rádi rutinu a nemají rádi nastavené procesy z bodu A do bodu B.

Kdo má nápady, je cenný člen týmu. U nás neexistuje něco jako špatná myšlenka nebo špatný nápad. Jakákoliv invence je naopak vítaná a snažíme se v tom naše lidi podporovat. Můžeme přijít s deseti špatnými nápady, přičemž zjistíme, že osm nikam nevede, ale možná zrovna ty dva budou průlomové.

Chceš chodit do práce s úsměvem. My jako manažeři se snažíme tým poskládat tak, aby fungoval lidsky. Pracovní prostředí je velmi příjemné, není tady stres z toho, že udělám chybu, že se bojím přiznat, že něčemu nerozumím. Jezdíme na teambuildingy, každé pondělí máme tzv. tea time, kde si povídáme o tom, co jsme dělali přes víkend, jak se máme, co nás trápí nebo kde jsou problémy, které je třeba řešit.

Na skok v týmu pro finanční kriminalitu: Poznejte oblasti, kterým se věnují

Řídicí a kontrolní systém. Povinné osoby z hlediska AML zákona, tedy převážně banky, finanční instituce, pojišťovny a další, musí mít podle zákona nastavený interní systém, který se skládá z různých interních policies, interních procedur a postupů. V této oblasti FinCrime tým buď spolupracuje s auditním oddělením a posuzuje, zda řídicí kontrolní systém klientů splňuje všechny zákonem stanovené povinnosti, jakým způsobem reálně funguje a zda byly případně odhaleny nějaké nedostatky. „Nebo se můžeme podívat na klienta z jiné perspektivy. A to, když nás sám osloví, abychom posoudili, v jakém stádiu se aktuálně nachází v rámci řídicího kontrolního systému a zda je prostor ke zlepšení. Klientovi můžeme i doporučit, co by měl interně zavést, aby byl v souladu se zákonem, což je to minimum, anebo co by měl udělat, aby se dostal na úroveň best practices v rámci trhu,“ popisuje Lenka Ďurišová.

AML assessment. „Sledujeme, jakým způsobem mají povinné osoby nastavený svůj interní AML assessment, jakým způsobem banka zohledňuje svoji velikost, komplexnost produktů, komplexnost činností, škálu klientů, kterou mají, geografické riziko, v kterém působí, a zda banka vyhodnotila svoje AML riziko, kterému čelí,“ popisuje Lenka Ďurišová jednu z činností svého týmu. Po zhodnocení může následovat doporučení, kde by banka měla AML risk assessment vylepšit.

Transakční monitoring. V rámci transakčního monitoringu pomáhá FinCrime tým klientům ve třech kategoriích. Za prvé je to samotné nastavení transakčního monitoringu, kdy na základě činnosti klienta nastaví scénáře pro transakční monitoring, které by měly pokrývat identifikaci podezřelých aktivit. Druhou oblastí je testování a hodnocení efektivity transakčního monitoringu. Posuzuje se, zda systém, který už má banka implementovaný, splňuje všechny zákonem stanovené náležitosti a zda je efektivní. „Efektivní je tehdy, pokud generuje dostatečné množství alertů, aby byly věcné a zaměřené na detekování skutečně podezřelých obchodů,“ vysvětluje Lenka. A do třetice je to šetření alertů, které systém transakčního monitoringu generuje. Zde se prověřuje, jestli je vygenerovaný alert skutečně transakcí podezřelou, nebo je to naopak jen transakce, která se nějakým způsobem vymyká ze standardního chování klienta, ale riziková není.

Oblast mezinárodních sankcí. Vzhledem k aktuální geopolitické situaci jde o velmi diskutované téma. Zde je úkolem Financial Crime týmu ověřit, zda sankční screening pokrývá všechny činnosti banky, které pokrývat má. Dále jakým způsobem je sankční screening nastavený a jestli je efektivní. V neposlední řadě je to opět šetření jednotlivých alertů, které jsou výstupem sankčního screeningu.

Zásada KYC neboli know your client. Banky a finanční instituce jsou povinné získávat mnoho informací o svých klientech, o jejich obchodních aktivitách, transakcích a backgroundu. Rozsah těchto údajů je široký a na operativu banky velmi náročný. „Zjišťujeme, zda je KYC proces našich klientů dostatečný a pokrývá jejich sběr informací dostatečně robustně. Díváme se také, jakým způsobem je možné našim klientům v tuto chvíli v manuálních procesech pomoci prostřednictvím automatizace sběru dat.“ Součástí KYC je určení finálního rizikového profilu klienta, kde se musí na základě posbíraných informací určit, zda klient představuje pro banku z pohledu praní špinavých peněz a financování terorismu nízké, střední nebo vysoké riziko.

Kariéra v Data & Privacy: Pojď s námi chránit data!  

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Kariéra v Data & Privacy: Pojď s námi chránit data!  
Kariéra v Risk Advisory Kariéra v Deloitte

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right