Daně 

Konec elektronické evidence tržeb. Na co se připravit?

Shrnuli jsme pro vás klíčové informace o aktuálním vývoji v oblasti elektronické evidence tržeb („EET“) dle zákona č. 112/2016 Sb. („zákon“). Jak jste jistě zaznamenali, v legislativním procesu se momentálně nachází novela, která k 1. 1. 2023 celý zákon ruší. Předpokládáme, že by mohla být schválena a publikována ve Sbírce zákonů ještě do konce letošního roku. Co bude vlastně zrušení EET v praxi znamenat?

V případě schválení novely je v plánu vypnutí EET serverů na straně Ministerstva financí („MF“). Od daného okamžiku nebude tedy technické zařízení správce daně nijak reagovat na jednotlivé datové zprávy. To může mít v případě, že nebudete moci evidenci tržeb jednoduše ukončit, za následek komplikace na vaší straně.

Dopad bude u každé společnosti jiný podle toho, jak má momentálně v rámci svého interního systému EET implementováno. Doporučujeme proto konkrétní dopady na vaši společnost probrat přímo s vaším IT či poskytovatelem služeb a začít se na vypnutí EET serverů včas připravovat.

Na co si dát pozor?

Z obecného pohledu vidíme riziko především v tom, že pokud váš systém bude nadále datové zprávy na servery MF zasílat a neobdrží zpětnou vazbu, bude se snažit servery MF opakovaně kontaktovat. Následně může dojít k hromadění opakovaně zasílaných datových zpráv. Toto opakované zasílání se nyní děje v případě, kdy odpověď ze strany serverů MF není obdržena do 2 sekund od odeslání a pro zákazníka je vystavena účtenka s BKP kódem. Účtenku tedy zákazníci obdrží, ale neustále se zvětšuje fronta opakovaně zasílaných datových zpráv. To může způsobit přehlcení, zpomalení či nefunkčnost pokladen.

Doporučujeme začít se na variantu vypnutí EET serverů připravovat. V případě potřeby vám rádi poskytneme asistenci, tak aby vše proběhlo hladce.

Na závěr ještě podotýkáme, že pokud se novela zákona nestihne schválit, platila by od 1. 1. 2023 povinnost plně evidovat tržby (a to nově i pro plátce z tzv. 3. a 4. vlny).

Pokud byste k tématu měli jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit.

EET

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right