Daně 

Kontrolní hlášení DPH už funguje téměř 3 roky. Jak se v praxi osvědčilo?

Když bylo v roce 2016 zavedeno kontrolní hlášení, mnozí se obávali změn, které byly s tímto novým daňovým výkazem spojeny. Přechod na kontrolní hlášení, které musí podávat každý plátce DPH společně s přiznáním k DPH, totiž vyžadoval přenastavení systémů, úpravu účetních postupů a úpravu vztahů s obchodními partnery. Nyní, téměř po třech letech fungování, lze říci, že kontrolní hlášení částečně splnilo očekávání, která do něj odborná veřejnost vkládala. „Primárně jsme očekávali zrychlení průběhu kontrol, díky tomu, že správce daně bude mít většinu údajů k dispozici z kontrolního hlášení, což se naplnilo,“ konstatoval na úvod Jaroslav Beneš, ředitel oddělení daňového poradenství v Deloitte.

Systematičtěji a efektivněji
Jak se tedy v praxi osvědčilo? Jaká pozitiva přineslo a kde jsou jeho slabá místa? A s jakým nástrojem usnadňujícím celý proces přišel Deloitte? Nejen o tom byl seminář o kontrolním hlášení, kde o zkušenostech ze své praxe mluvili odborníci z Deloitte, ale se stejným nadšením také mimořádně aktivní účastníci pracovní snídaně.

Kontrolní hlášení přineslo posun od náhodných kontrol správce daně k systematickým kontrolám všech daňových dokladů. „Byli jsme zvyklí, že správci daně přišli do společnosti, vyžádali si šanon, prohlíželi si doklady, zkontrolovali, jestli jsou splněny všechny zákonné náležitosti, odškrtali si to a bylo hotovo. Od toho jsme se tedy opravdu dalece posunuli,“ uvedla Dana Polívková, manažerka z daňového oddělení, a dodala: „Nyní mají správci daně velké množství informací a umí s nimi pracovat. Mají například možnost systémově kontrolovat data za každý měsíc a dokážou si porovnat data nejen za určité období, ale třeba jen za jednoho obchodního partnera. A navíc nedisponují pouze daty pro daň z přidané hodnoty, ale mají také některé informace o dani z příjmu, o převodních cenách, data z EET či veřejně dostupných rejstříků. Myslím, že daňová správa se v technologiích a datových analýzách hodně posunula.“

Díky kontrolnímu hlášení tak nyní existuje vyšší pravděpodobnost odhalení pochybností a následného doměření DPH a souvisejících sankcí.

Šedá je teorie, zelený strom života…
Na druhou stranu, praktické zkušenosti ukazují, že účetním oddělením společností způsobují kontrolní hlášení občas vrásky na čele a přináší více práce. Účastníci semináře se shodli, že záleží na tom, jak si konkrétní správce daně vykládá daňový řád a jak striktně vyžaduje dodržování předpisů. Někteří správci pak požadují po firmách dokazování až v nepřiměřené míře nebo kvůli nesrovnalostem na úrovni několika halířům posílají firmám výzvy k opravě a ty pak mají povinnost do pěti pracovních dnů poslat následné kontrolní hlášení či vysvětlení.

V podobných případech Dana Polívková radí zodpovědět si otázku, co je ještě únosné pro uchování dobrých vztahů se správcem daně a co už je zbytečná administrativní zátěž. „Nemají právo po vás chtít kopie všech daňových dokladů uvedených v záznamní evidenci, pokud to nemá smysluplný význam, a pokud se navíc jedná o žádost jenom na základě telefonické nebo e-mailové komunikace. Doporučujeme, abyste správce daně požádali o oficiální výzvu,“ poradila Dana Polívková. A Jaroslav Beneš doplnil, že v případě oficiální výzvy přes datovou schránku je správce daně povinen napsat důvod svojí žádosti, což v telefonickém hovoru či prostřednictvím e-mailu udělat nemusí.

Někdy se může stát, že je výzva k podání kontrolního hlášení třeba z důvodu nemoci či dovolené opomenuta, a správce daně tak udělí firmě pokutu. Je dobré pamatovat na to, že jednou za rok je možné požádat o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud se jinak jedná o spolehlivou firmu. Správce daně v takovém případě s vysokou pravděpodobností žádosti vyhoví. Ovšem je třeba počítat s tím, že to nemusí být hned a její kladné vyřízení může trvat i několik měsíců.

4 nejdůležitější údaje, které si v kontrolním hlášení pohlídat:

  • Správné obdob
  • Platné DIČ
  • Správné DUZ
  • Správné evidenční číslo

Aplikace taxCube – chytrý pomocník při podávání (nejen) kontrolního hlášení

V rámci semináře naši daňoví odborníci seznámili přítomné účastníky s nástrojem taxCube z dílny Deloitte, který uživatelům pomáhá s přípravou a podáváním všech DPH hlášení. Systém umožňuje integrovat data z různých zdrojů a reportů (například z účetních systémů) a automatizovat rutinní činnosti.

Seznamte se také s dalšími nástroji, které vám pomohou bezpečně proplout mořem plným daňových povinností. Vybírejte na market.deloitte.cz.

DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right