Daně 

Kontrolní hlášení DPH už funguje téměř 3 roky. Jak se v praxi osvědčilo?

Když bylo v roce 2016 zavedeno kontrolní hlášení, mnozí se obávali změn, které byly s tímto novým daňovým výkazem spojeny. Přechod na kontrolní hlášení, které musí podávat každý plátce DPH společně s přiznáním k DPH, totiž vyžadoval přenastavení systémů, úpravu účetních postupů a úpravu vztahů s obchodními partnery. Nyní, téměř po třech letech fungování, lze říci, že kontrolní hlášení částečně splnilo očekávání, která do něj odborná veřejnost vkládala. „Primárně jsme očekávali zrychlení průběhu kontrol, díky tomu, že správce daně bude mít většinu údajů k dispozici z kontrolního hlášení, což se naplnilo,“ konstatoval na úvod Jaroslav Beneš, ředitel oddělení daňového poradenství v Deloitte.

Systematičtěji a efektivněji
Jak se tedy v praxi osvědčilo? Jaká pozitiva přineslo a kde jsou jeho slabá místa? A s jakým nástrojem usnadňujícím celý proces přišel Deloitte? Nejen o tom byl seminář o kontrolním hlášení, kde o zkušenostech ze své praxe mluvili odborníci z Deloitte, ale se stejným nadšením také mimořádně aktivní účastníci pracovní snídaně.

Kontrolní hlášení přineslo posun od náhodných kontrol správce daně k systematickým kontrolám všech daňových dokladů. „Byli jsme zvyklí, že správci daně přišli do společnosti, vyžádali si šanon, prohlíželi si doklady, zkontrolovali, jestli jsou splněny všechny zákonné náležitosti, odškrtali si to a bylo hotovo. Od toho jsme se tedy opravdu dalece posunuli,“ uvedla Dana Polívková, manažerka z daňového oddělení, a dodala: „Nyní mají správci daně velké množství informací a umí s nimi pracovat. Mají například možnost systémově kontrolovat data za každý měsíc a dokážou si porovnat data nejen za určité období, ale třeba jen za jednoho obchodního partnera. A navíc nedisponují pouze daty pro daň z přidané hodnoty, ale mají také některé informace o dani z příjmu, o převodních cenách, data z EET či veřejně dostupných rejstříků. Myslím, že daňová správa se v technologiích a datových analýzách hodně posunula.“

Díky kontrolnímu hlášení tak nyní existuje vyšší pravděpodobnost odhalení pochybností a následného doměření DPH a souvisejících sankcí.

Šedá je teorie, zelený strom života…
Na druhou stranu, praktické zkušenosti ukazují, že účetním oddělením společností způsobují kontrolní hlášení občas vrásky na čele a přináší více práce. Účastníci semináře se shodli, že záleží na tom, jak si konkrétní správce daně vykládá daňový řád a jak striktně vyžaduje dodržování předpisů. Někteří správci pak požadují po firmách dokazování až v nepřiměřené míře nebo kvůli nesrovnalostem na úrovni několika halířům posílají firmám výzvy k opravě a ty pak mají povinnost do pěti pracovních dnů poslat následné kontrolní hlášení či vysvětlení.

V podobných případech Dana Polívková radí zodpovědět si otázku, co je ještě únosné pro uchování dobrých vztahů se správcem daně a co už je zbytečná administrativní zátěž. „Nemají právo po vás chtít kopie všech daňových dokladů uvedených v záznamní evidenci, pokud to nemá smysluplný význam, a pokud se navíc jedná o žádost jenom na základě telefonické nebo e-mailové komunikace. Doporučujeme, abyste správce daně požádali o oficiální výzvu,“ poradila Dana Polívková. A Jaroslav Beneš doplnil, že v případě oficiální výzvy přes datovou schránku je správce daně povinen napsat důvod svojí žádosti, což v telefonickém hovoru či prostřednictvím e-mailu udělat nemusí.

Někdy se může stát, že je výzva k podání kontrolního hlášení třeba z důvodu nemoci či dovolené opomenuta, a správce daně tak udělí firmě pokutu. Je dobré pamatovat na to, že jednou za rok je možné požádat o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud se jinak jedná o spolehlivou firmu. Správce daně v takovém případě s vysokou pravděpodobností žádosti vyhoví. Ovšem je třeba počítat s tím, že to nemusí být hned a její kladné vyřízení může trvat i několik měsíců.

4 nejdůležitější údaje, které si v kontrolním hlášení pohlídat:

  • Správné obdob
  • Platné DIČ
  • Správné DUZ
  • Správné evidenční číslo

Aplikace taxCube – chytrý pomocník při podávání (nejen) kontrolního hlášení

V rámci semináře naši daňoví odborníci seznámili přítomné účastníky s nástrojem taxCube z dílny Deloitte, který uživatelům pomáhá s přípravou a podáváním všech DPH hlášení. Systém umožňuje integrovat data z různých zdrojů a reportů (například z účetních systémů) a automatizovat rutinní činnosti.

Seznamte se také s dalšími nástroji, které vám pomohou bezpečně proplout mořem plným daňových povinností. Vybírejte na market.deloitte.cz.

Kontrolní hlášení TaxCube DPH
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019