Deloitte živě 

Kvalita a dodržování předpisů v oblasti zdravotnických prostředků se firmám vyplácí

V říjnu 2023 vydal německý Life Sciences and Healthcare tým pod vedením Christiana Schiela zajímavý článek zabývající se tématem ovlivnění finančních ukazatelů společnosti kvalitou a dodržováním předpisů v oblasti zdravotnických prostředků. Dříve kvalita a dodržování předpisů prakticky nebyly ze strany společnosti a trhu brány v potaz, nicméně dle uvedeného článku se právě toto v posledních době změnilo. Výsledky publikované studie naznačují, že schopnost plnit požadavky na kvalitu a regulaci se stala základním rozlišovacím znakem pro investory a společnost.

V posledních deseti letech došlo v oblasti zdravotnických prostředků k zásadním změnám. Mezi hlavní a nejvíce viditelné změny patří bezesporu nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR), nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR), jedinečná identifikace prostředku (UDI), ISO 13485 a na ně navazující normy a další metodické pokyny.  Taktéž je viditelné rostoucí povědomí veřejnosti a obavy o bezpečnost výrobků.

Výzkum, jehož výsledky jsou popsány právě v článku, byl zaměřen na společnosti na akciových trzích obchodující se zdravotnickými prostředky. V rámci studie bylo u těchto společností řešeno množství výrobků stažených z trhu (tak jak byly zaznamenány na stránkách FDA) a jejich vliv na tržby společnosti.

Dále jsou v článku navržena možná řešení v oblasti inovací související s tématy kvality a regulace. Za zmínku nepochybně stojí také využívání elektronických systémů řízení kvality (eQMS) či zapojení AI.

Jaká je situace v České republice?

V České republice se kvalita a bezpečnost zdravotnických prostředků také řeší stále častěji. Pro výrobce je zavedení a dodržování všech opatření na základě nových regulačních požadavků velmi nákladné, a tak může být například zavedení elektronizace velice nápomocné ať už v oblasti vigilance, či v systému řízení kvality. Kvalita a dodržování předpisů jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti pacientů a v konečném důsledku mají vliv na finanční ukazatele společnosti, jak se můžete dočíst ve zmíněném článku.

Pokud vás téma zdravotnických prostředků zajímá, přečtěte si celý originální článek.

Zdravotnické prostředky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right