Deloitte živě 

Máš technický background a chceš začít pracovat na grantech?

Chtěl bys po škole sesbírat zkušenosti a začít konečně s reálnými projekty? Pokud tě lákají pojmy jako IT, strojírenství, automotive, stavebnictví nebo potravinářství – budeš pravděpodobně náš člověk. Nesejde nám ani na tom, kolik praxe už máš za sebou, hlavní je, zda máš alespoň nějaký technický background a chceš poznat prostředí firemního výzkumu a vývoje v roli konzultanta. Jak říká Ondra z týmu Grantů a investičních pobídek: „Měl jsem nulové zkušenosti s jakoukoliv formou veřejné podpory, ale na pohovoru mi slíbili, že mě naučí vše potřebné," popisuje Ondra.

U nás v Deloitte totiž nikoho určitě nehodíme do vody bez přípravy. Co všechno práce obnáší a jak probíhají úplně první dny? To jsme probrali právě s Ondrou Mojákem. Pokud by tě pozice zajímala blíže, mrkni na její konkrétní popis.

Ondro, nejdřív mi řekni, kolik praxe a zkušeností jsi měl, než jsi nastoupil do Deloitte?

Před nástupem do Deloitte jsem vystudoval obor Bezpečnostních technologií a managementu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Po dokončení studia jsem šel na pohovor do Deloitte a bylo to velice vtipné, jelikož jsem si o firmě předem nezjistil dostatečné informace a myslel si, že je Deloitte nějaký startup 😊. Také jsem měl nulové zkušenosti s jakoukoliv formou veřejné podpory, ale na pohovoru mi slíbili, že mě naučí vše potřebné.

Jaké dovednosti potřebuješ k tomu, abys byl v týmu Grantů a investičních pobídek úspěšný?

Možná si někdo myslí, že k tomu musíš být technický specialista s doktorátem, ale není tomu tak. Nemusíš mít ani nabitý životopis nebo prestižní praxi. Jde spíše o tvůj zájem o nové technologie a produkty v různých oborech, schopnost psát souvislé texty, které mají hlavu a patu, schopnost profesionálně komunikovat, a to jak interně v rámci týmu, tak externě ve vztahu ke klientům. V neposlední řadě jsou to samozřejmě i takové standardní záležitosti jako odolnost vůči stresu a schopnost si efektivně řídit svůj čas.

Ondro, co tvoje práce jako taková vlastně obnáší?

Z pozice senior konzultanta mám na starosti kompletní řízení zpracování zakázky, a to jak z pohledu komunikace s klientem, tak z pohledu komunikace vůči kolegům. Pro efektivní zpracování zakázky jsem v každodenním kontaktu s klienty, pro které zakázky zpracováváme a od kterých sbíráme potřebné informace o výzkumu a vývoji nových produktů nebo technologií. Tyto informace pak spolu se svým konzultantem dáváme dohromady do projektové dokumentace, abychom vyhověli legislativním požadavkům. Na první pohled se to může zdát jako nudná administrativa, ale rozhodně to není tak zlé, když pokaždé píšete projekt na jiný typ klienta nebo na jiné odvětví, člověk se pak toho i hodně přiučí mimo svůj obor.

Zároveň jsi součástí týmu, který má na starost portfolia klientů z oblasti IT, ale třeba i strojírenství, stavebnictví nebo automotive. Co s nimi třeba řešíš?

Máš pravdu, v našem portfoliu se nachází klienti z nejrůznějších odvětví od energetiky, strojírenství, automotive, IT až po farmacii či potravinářský průmysl. S našimi klienty probíráme celkové investice a možnosti veřejné podpory, a to jak přímé ve formě dotací, tak nepřímé ve formě daňového odpočtu na výzkum a vývoj.

Já se specializuji na daňový odpočet na výzkum a vývoj, kde pomáháme klientům s přípravou metodiky pro uplatnění daňového odpočtu v souladu s platnou legislativou (například jaké typy nákladů může klient uplatňovat a které konkrétní činnosti jsou uplatnitelné). Ročně mám na starost cca 25 klientů a jsem s nimi velmi často v kontaktu.

S kým se tedy primárně stýkáš?

Z pozice senior konzultanta se primárně stýkám s techniky na straně klienta a diskutujeme technickou část daňového odpočtu. Můžeš si to představit jako situaci, kdy sedíme naproti technickému řediteli nebo technickému manažerovi, kteří nám popisují své výzkumně-vývojové činnosti. Může se jednat třeba o vývoj nových produktů (například jednoúčelových strojů, IT aplikací a systémů, elektromotorů, turbín nebo receptur piva). V návaznosti na tyto technické diskuze pak klientovi pomáháme s vytvořením již zmíněných příslušných projektových dokumentací.

Jak moc technické znalosti musíš mít, abys tuhle práci mohl vykonávat? Je něco, co musíš stoprocentně umět, než tě šéfové nechají být samostatného?

Technické vzdělání je samozřejmě nespornou výhodou, ale vzhledem k širokému spektru klientů a odvětví, ve kterých podnikají, jednoduše nemůžeme být experti na vše. Z toho důvodu je klíčová schopnost komunikovat s klientem a následně z poskytnutých informací efektivně vytvořit příslušné dokumenty, případně si informace dohledat na internetu nebo v poskytnutých technických dokumentacích. S tím souvisí taky snaha se něčemu přiučit a třeba si pustit YouTube video o turbínách, když už mám na ně zpracovat nějakou dokumentaci. Šéfové u nás musí obecně vidět samostatnost a schopnost řešit případné problémy, efektivně komunikovat a být maximálně připraven.

Když jsi nastoupil, podstoupil jsi nějaké školení? Jak probíhaly tvoje začátky?

Do Deloitte jsem nastoupil jako intern do ostravské pobočky při studiu vysoké školy. Takže to určitě nebylo nic snadného, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Dnes jsem za to vlastně rád, protože mi to dalo možnost si poprvé vyzkoušet práci ve velké společnosti již během studia.

Samozřejmě člověk po nástupu prochází různými školeními a seznamováním se s korporátním prostředím. Konkrétně u nás se člověk během úvodního školení seznámí se všemi manažery, direktory a partnery, kteří mu odhalí, co u nás vše děláme a jak se pohybovat v korporátním světě. A vůbec se nikdo nemusí bát, že bude na věci sám. Hned po nástupu dostáváme přiděleného kolegu („buddyho“) a rozvojového kouče, kteří nám pomáhají s prvními kroky. Vlastně například já jsem díky svému kouči Honzovi, ale také díky ostatním kolegům, prošel náročnou, ale úžasnou cestu z ostravského interna, který nevěděl, jak se v Deloitte pohybovat, na senior konzultanta v Praze, který je již značně samostatný a rovnocenný partner pro naše klienty.

Takže během své práce přijdeš do styku s kolegy na jiných – vyšších – pozicích poměrně často?

S manažery, direktory a partnery spolupracuji na denní bázi, a to jak v oblasti samotných zakázek, tak také na dalších administrativních záležitostech, jako jsou interní risk procesy, příprava klientských nabídek, příprava školení či příprava metodik, které využíváme v rámci celého našeho oddělení. Často se setkáváme také na pracovních obědech nebo teambuildingu, jednou ročně jezdíme taky hromadně na ski trip do Alp. Naše oddělení je v porovnání s ostatními poměrně malé, takže vztah s nadřízenými je o to osobnější.

Ve své práci asi řešíš systém dotací. Můžeš nám nějak vysvětlit, o co přesně jde?

Primárně se věnuji daňovým odpočtům na výzkum a vývoj, což je trochu jiný typ podpory než dotace, avšak několik dotačních projektů jsem v Deloitte taky zpracoval. Vzhledem k mému spíše technickému zaměření to byly opět dotační výzvy orientované na výzkum a vývoj, a to zejména v IT. V rámci oddělení se ovšem věnujeme poradenství a dotační podpoře pro podnikatele také z oblasti obnovitelných zdrojů, energetiky, cirkulární ekonomiky, zpracovatelského průmyslu či digitalizace.

Co tě na tvojí práci nejvíc baví?

Pracovat s lidmi z našeho oddělení, ale také mimo něj, a to především s týmem korporátních daní, se kterými úzce spolupracujeme. Myslím si, že je u nás skvělá parta lidí, kteří jsou velice rozdílní, ale ve výsledku se perfektně doplňují.

Dále samozřejmě zmiňovaná práce s klienty. Denně se setkáváme s odborníky z malých startupů či nadnárodních korporací a řešíme s nimi nejnovější technologické směry a trendy. Navíc, kde jinde se vám poštěstí, že diskutujete techniku s někým, kdo psal učebnice, ze kterých jste se učili na vysoké škole? Nebo kde jinde se dostáváte do kontaktu s generálními či technickými řediteli významných firem?

Tak co, zaujala tě pozice? Mrkni na její konkrétní popis a pošli nám životopis. A třeba se brzy uvidíme u nás v Deloitte!

Kariéra v Deloitte Automotive Kariéra v daních Daňové odpočty Dotace a investiční pobídky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right