Daně 

Ministerstvo financí ČR představilo daň z neočekávaných zisků

Ministerstvo financí ČR představilo základní parametry nové daně z neočekávaných zisků. Na koho se bude daň vztahovat? Jak se bude vypočítávat její výše? A jak se bude platit? Všechny důležité informace jsme pro vás shrnuli v našem článku.

Informace vycházejí z dat poskytnutých Ministerstvem financí ČR dne 6. 10. 2022 a mohou se v následujících dnech či týdnech dále měnit.

Kdo bude daň z neočekávaných zisků platit?

Banka za následujících podmínek:

 •    za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 dosáhne ročních čistých úrokových výnosů alespoň 6 mld. Kč;
 •    a zároveň v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (tedy v kalendářních letech 2023–2025) dosáhne ročního čistého úrokového výnosu alespoň 5 mil. Kč.

Ostatní poplatníci:

 •    pokud za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 dosáhl sám nebo za všechny členy konsolidované skupiny v úhrnu čistého obratu alespoň 2 mld. Kč, a to z následujících činností:

–  výroba a obchod s energiemi (elektřina, plyn, kapalná a plynná paliva) nebo

–  petrolejářství a těžba fosilních paliv (černé uhlí, koks, ropa, zemní plyn);

 •    a zároveň pokud v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (tedy v kalendářních letech 2023–2025) dosáhne sám čistého obratu z výše uvedených činností alespoň 5 mil. Kč.

Zvláštní podmínky platí pro firmy, které podnikají v oblasti těžby a zpracování fosilních paliv a jejich produktů. Ty se stávají poplatníkem daně z neočekávaných zisků vždy, když:

 •    v období uplatnění daně z neočekávaných zisků (tedy v kalendářních letech 2023–2025) dosáhnou úhrnu čistého obratu alespoň 5 mil. Kč z těchto vybraných činností.

Kdy se bude daň z neočekávaných zisků platit?

 •    Daň z neočekávaných zisků se bude platit za kalendářní roky 2023 až 2025, resp. za zdaňovací období, která budou spadat do tohoto časového úseku.

Kolik bude daň z neočekávaných zisků činit?

 •    Základ daně se bude počítat následujícím způsobem:

od upraveného aktuálního základu daně se odečte průměr upravených základů daně za roky 2018 až 2021.

 •    Sazba daně z neočekávaných zisků bude činit 60 %.
 •    Základ daně z neočekávaných zisků vychází z upraveného „obecného“ základu daně, nové dani tedy budou podléhat neočekávané zisky z veškeré činnosti poplatníka.

Jak se bude daň z neočekávaných zisků platit?

 •    Pro novou daň bude zřejmě připraveno samostatné přiznání k dani z neočekávaných zisků.
 •    Bude zavedeno zvláštní řešení záloh na daň z neočekávaných zisků, které se budou platit již v průběhu roku 2023.

Více informací o dani z neočekávaných zisků naleznete na webových stránkách Ministerstva financí ČR.

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right