Daně 

Modrá karta pro cizince: jak ji získat a jaké výhody přináší?

Vysoce kvalifikovaná pracovní síla, zvýšení konkurenceschopnosti, vyrovnávání rozdílů mezi regiony, to jsou některé z pojmů, které se pojí s institutem modré karty, a jsou to také hlavní důvody, proč byl právě tento typ povolení na území států Evropské unie zaveden. Modrá karta je povolení, jehož primárním cílem je přilákat do EU kvalifikované cizince ze třetích zemí. Platí ve většině států EU (kromě Dánska a Irska), což zaručuje jednotný přístup k zaměstnávání cizinců. Díky řadě výhod pro držitele nabývá tento typ povolení v posledních letech na stále větší popularitě.

Jak získat modrou kartu

Modrá karta je vhodná pro cizince ze třetích zemí, kteří budou pracovat v České republice alespoň po dobu 3 měsíců na plný úvazek. Slouží jako povolení k pobytu a zaměstnání zároveň a mohou o ni požádat ti cizinci, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání trvající alespoň 3 roky.

Náležitosti žádosti o modrou kartu zahrnují kromě standardních dokumentů, jako je doklad o zajištění ubytování, výpis z evidence rejstříku trestů cizince a doklad o odpovídající požadované kvalifikaci, také pracovní smlouvu na plný úvazek nebo podobný dokument potvrzující, že cizinec bude pobírat odpovídající mzdu. Ta musí dosahovat alespoň 1,5násobku průměrné roční hrubé mzdy. Od 1. května 2021 bude tedy minimální hrubá měsíční mzda pro cizince s modrou kartou činit 53 416,50 Kč.

Žádost o modrou kartu se podává na místně příslušném zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí nebo na území České republiky na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, pokud cizinec již disponuje jiným dlouhodobým povolením k pobytu nad 90 dnů. Podat žádost o modrou kartu na území České republiky naopak nelze, jestliže cizinec disponuje například krátkodobým pracovním vízem. Existuje zde ale jedna výjimka, kdy je možné podat žádost o modrou kartu na území ČR, o níž se můžete dočíst v našem článku níže.

Modrou kartu lze vydat maximálně na dva roky podle délky pracovní smlouvy, a to i tehdy, pokud má cizinec smlouvu na dobu neurčitou. Modrá karta se vydává ve formě biometrické karty. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí dle zákona 90 dnů. Platnost modré karty lze opakovaně prodloužit podáním žádosti o prodloužení na území České republiky, standardně nejdříve 120 dnů před koncem její platnosti.

Výhody pro držitele modrých karet

  • Cizinec, který je držitelem modré karty po dobu delší než 2 roky, má usnadněnou možnost změnit svého zaměstnavatele, pracovní místo nebo místo výkonu práce. Ačkoli v prvních 2 letech je zapotřebí žádat Ministerstvo vnitra o schválení této změny předem, včetně zadání hlášenky volného pracovního místa do evidence úřadu práce, v následujících letech se tato povinnost ruší a nahrazuje ji pouze povinnost ohlásit změnu Ministerstvu vnitra do 3 pracovních dnů. Ve stejné lhůtě je třeba hlásit i pouhé ukončení zaměstnání. Pozor si musíte dát také na to, že ani po 2 letech nesmí v oznámení chybět číslo hlášenky volného pracovního místa. Zároveň by držitel modré karty neměl zůstat nezaměstnaný déle než 3 měsíce.
  • Další výhodou je skutečnost, že rodinní příslušníci žadatele o modrou kartu mohou žádat rovnou o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny. Není tedy nutné pro rodinu žadatele nejdříve zařizovat dlouhodobá víza. Na základě dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny získá cizinec například volný přístup na trh práce, nicméně řízení k získání dlouhodobého pobytu za účelem sloučení rodiny může trvat až 270 dní.
  • Nemalá výhoda modrých karet spočívá také v ulehčení migrace v rámci ostatních států Evropské unie. Cizinec s modrou kartou vydanou v některém z členských států EU má možnost podat žádost o modrou kartu přímo na území jiného členského státu, a to do 30 dní od příjezdu na území. Odpadá tedy nutnost odcestovat pro toto podání zpět do domovského státu a podávat žádost na zastupitelském úřadu. Zároveň je ale třeba zdůraznit, že cizinec není oprávněn pracovat na území ČR na základě modré karty vydané jiným státem EU, tedy neplatí zde fikce zaměstnání.
  • Cizinec s modrou kartou má rovněž zjednodušenou možnost získat trvalý pobyt na území států Evropské unie, doba pěti let pobytu nutných pro možnost podání žádosti o trvalý pobyt se totiž sčítá v rámci všech států. Pokud tedy cizinec pobývá na základě modré karty například 2 roky v Polsku a poté se přestěhuje do České republiky, má možnost podat tuto žádost již po 3 letech pobytu na území České republiky. Pro započítání pobytu na území členského státu EU je potřeba v něm pobývat aspoň 18 měsíců.

Rádi vám pomůžeme

V současné situaci vzhledem k pandemii covidu-19 je modrá karta jediným typem povolení, které lze na většině zastupitelských úřadů ČR podat bez nutnosti zařazení společnosti do některého z vládních programů. Pokud se chystáte zaměstnávat vysoce kvalifikované zaměstnance ze zemí mimo EU či sami hledáte informace, jak získat modrou kartu, neváhejte se na nás obrátit. Rádi se podělíme o naše praktické zkušenosti tak, aby celý proces byl co nejhladší.

Imigrace Zaměstnávání cizinců dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right