Daně 

Nejvyšší správní soud rozhodl, že daňoví poplatníci mají nárok na úrok z úroku

V aktuálním rozsudku sp. zn. 10 Afs 382/2020 se Nejvyšší správní soud zabýval právní otázkou, zda lze úročit úroky z neoprávněného jednání správce daně. V projednávaném případě prodlévaly daňové orgány s předepsáním úroku z neoprávněného jednání správce daně, které spočívalo v nesprávně doměřené dani, po dobu delší než tři roky (první úrok). Žalobce požadoval za dobu prodlení kompenzaci ve formě úroku z neoprávněného jednání správce daně (druhý úrok). Orgány finanční správy se nároku na druhý úrok bránily argumentací, že nebyly splněny podmínky pro jeho vznik a že v daňovém právu platí zákaz dalšího úročení úroku.

Nejvyšší správní soud došel k závěru, že daňový řád v rozhodném znění výslovně nevylučoval úročení úroků z neoprávněného jednání správce daně. Zákaz úročení úroku z prodlení nelze přenášet na úrok z neoprávněného jednání správce daně. Navíc i v soukromém právu je možné sjednat úrok z úroku a nový občanský zákoník stanoví úročení úroků z pohledávek vzniklých z protiprávního činu.

Pokud jde o podmínky vzniku druhého úroku, Nejvyšší správní soud konstatoval, že daňové orgány se nemohou vyhnout odpovědnosti za včasné a řádné vyplacení prvního úroku poukazem na to, že předepsání tohoto úroku není formálním rozhodnutím správce daně, ale jen „prostým“ úkonem. Tím, že správce daně předepsal žalobci první úrok z neoprávněného jednání, tj. úrok z částky daně, k jejíž úhradě nebyl povinen, uznal vlastní prvotní pochybení.

Správce daně je proto podle Nejvyššího správního soudu povinen nahradit žalobci újmu, která spočívá v zadržování částky prvního úroku po dobu tří let. Kompenzací je v tomto případě úrok z neoprávněného jednání správce daně (druhý úrok).

Závěry Nejvyššího správního soudu mohou mít obecné dopady mimo jiné i na případy, kdy orgány finanční správy odmítaly předepsat tzv. kordárenské úroky za nepřiměřeně dlouhé prověřování nadměrného odpočtu DPH nebo s jejich předepsáním prodlévaly. Je pak na individuálním posouzení, zda v takovém případě úrok z úroku u správce daně požadovat. V případě jakýchkoliv otázek, se na nás neváhejte obrátit.

Úroky dReport zpravodaj Finanční správa Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right