Deloitte živě 

Nezaměstnanost v březnu – situace na trhu práce se nadále zlepšuje

Míra nezaměstnanosti měřená podílem nezaměstnaných na populaci mezi 15–64 poklesla v březnu na 3,0 %. Oproti únoru se jedná o pokles o dvě desetiny procentního bodu, v meziročním porovnání byla míra nezaměstnanosti nižší o půl procentního bodu.

Počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 5,9 % na 227 tis., z čehož bylo 205 tis. dosažitelných uchazečů. Počet volných pracovních míst vzrostl o 1,9 % na 339 tis., což je vzhledem k pozorovatelnému zpomalení ekonomiky potěšitelné. I nadále je více volných pracovních míst než uchazečů o zaměstnání. Na jedno volné pracovní místo připadlo 0,67 uchazeče o zaměstnání, což je blízko historickému rekordu 0,66.

Ekonomika sice zpomaluje, což ukazují například předstihové indikátory, ale i nadále vytváří nová pracovní místa. Vzhledem k tomu, že na trh práce přicházejí slabé ročníky a naopak relativně silné ročníky odcházejí, to spolu se stále rostoucí poptávkou po práci tlačí míru nezaměstnanosti dolů. Průměrná míra nezaměstnanosti by měla tento rok dle našeho odhadu poklesnout pod 3 %.

Trh práce Nezaměstnanost
Deloitte živě 

SFTR – poslední krok k transparentnosti transakcí s cennými papíry (nový reporting nad rámec MIFID II, MIFIR a EMIR)

V reakci na finanční krizi v roce 2008 věnovali (nejen) evropští regulátoři mnoho úsilí na snížení systemického rizika a posílení finanční stability. Za svůj hlavní cíl si vytyčili vnést více světla do oblasti stínového bankovnictví a zvýšit transparentnost fungování finančních trhů jako takových i vůči klientům. 

17. 4. 2019
Deloitte živě 

Měření skutečného dopadu podnikání

Je všeobecně známo, že úspěch společnosti nelze měřit jen podle zisku a výnosů. Každý podnik zanechává důležitou stopu v ekonomice, společnosti a prostředí, kde rozvíjí své iniciativy. Dle studie mezi manažery projektů společenské odpovědnosti z roku 2015 požaduje většina finančních ředitelů zveřejňování nefinančních výsledků a věnují se pozorněji skutečnému dopadu každého podnikatelského provozu. Uvědomují si totiž, jakou odpovědnost vůči společnosti jejich firma má. Průzkumy mezi mileniály naznačují, že podle většiny mladých lidí je právě teď ideální doba k tomu, aby se podnikatelé ukázali jako tvůrci změn k lepšímu. 

16. 4. 2019
Deloitte živě 

Startupy jsou jako ti největší super hrdinové. Ještě lepší než Tony Stark a Hulk dohromady, zaznělo na SWCS

Startup World Cup & Summit (SWCS) navštívilo ve středu 10. dubna v pražském Kongresovém centru přes 1100 účastníků. Ti si kromě regionálního a evropského finále vyslechli celou řadu světových CEO, byznysmenů, zakladatelů startupů nebo investorů. Největší ohlas mezi účastníky SWCS měli šéf aplikace Strava James Quarles a generální ředitel české antivirové společnosti Avast Vincent Steckler. Quarles i Steckler plnému sálu prezentovali nejenom své úspěchy, ale i nezdary. Protože je v pořádku dělat chyby, a když je neděláte, nesnažíte se dost. 

15. 4. 2019