Deloitte živě 

Nezaměstnanost v březnu – situace na trhu práce se nadále zlepšuje

Míra nezaměstnanosti měřená podílem nezaměstnaných na populaci mezi 15–64 poklesla v březnu na 3,0 %. Oproti únoru se jedná o pokles o dvě desetiny procentního bodu, v meziročním porovnání byla míra nezaměstnanosti nižší o půl procentního bodu.

Počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 5,9 % na 227 tis., z čehož bylo 205 tis. dosažitelných uchazečů. Počet volných pracovních míst vzrostl o 1,9 % na 339 tis., což je vzhledem k pozorovatelnému zpomalení ekonomiky potěšitelné. I nadále je více volných pracovních míst než uchazečů o zaměstnání. Na jedno volné pracovní místo připadlo 0,67 uchazeče o zaměstnání, což je blízko historickému rekordu 0,66.

Ekonomika sice zpomaluje, což ukazují například předstihové indikátory, ale i nadále vytváří nová pracovní místa. Vzhledem k tomu, že na trh práce přicházejí slabé ročníky a naopak relativně silné ročníky odcházejí, to spolu se stále rostoucí poptávkou po práci tlačí míru nezaměstnanosti dolů. Průměrná míra nezaměstnanosti by měla tento rok dle našeho odhadu poklesnout pod 3 %.

Trh práce Nezaměstnanost
Lidé  Deloitte živě 

Kritické myšlení: Cesta k profesnímu růstu i osobnímu rozvoji

Nepodléhat prvnímu dojmu, nepřebírat slepě názory druhých, udržet si odstup a být schopen vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností – to jsou schopnosti, které jsou nezbytné pro orientaci v nepřeberném množství informací, které se na nás každý den valí ze všech stran. Ať už mluvíme o soukromém či pracovním životě, bez kritického myšlení se v budoucnu zkrátka neobejdeme. Lze se této schopnosti naučit? A jaké jsou její praktické přínosy? Na tyto a další otázky jsme se zaměřili na třetím z našich MeetUp setkání, kde mladým lidem přinášíme semináře a workshopy věnované trendům z oblasti budoucnosti práce. 

10. 6. 2019