Deloitte živě 

Nezaměstnanost v květnu: firmy i přes zpomalení ekonomiky vytvářejí nová pracovní místa

Tenze na trhu práce se v květnu opět zvýšily. Počet registrovaných nezaměstnaných na trhu práce se květnu meziměsíčně snížil o 4,4 % na 200 675 (z čehož bylo 179 740 dosažitelných uchazečů). Ve výsledku se tak míra nezaměstnanosti měřená podílem registrovaných nezaměstnaných na obyvatelstvu snížila o 0,1 procentního bodu na 2,6 %.

Potěšitelné je, že firmy navzdory pozorovatelnému zpomalení ekonomiky i nadále vytvářejí nová pracovní místa. V květnu meziměsíčně přibylo 2,0 % volných pracovních míst. Úřady práce nyní evidují 346 552 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo tak připadá 0,58 nezaměstnaného, což je nový rekord.

Za květnovým snížením nezaměstnanosti stály jednak sezónní faktory, kdy odvětví jako zemědělství či stavebnictví nabíraly pracovníky na sezónní práce, tak díky rostoucí ekonomice poklesla i sezónně očištěná míra nezaměstnanosti. Do budoucna by se podle našeho odhadu mnoho změnit nemělo. Trh práce zůstává poznamenaný odchodem silných ročníků do důchodu. Na druhou stranu pokračující ekonomický růst (byť zpomalující) vytváří poptávku po pracovních silách. Převis poptávky nad nabídkou by tak měl pokračovat i nadále.

Za celý rok 2019 čekáme průměrnou míru nezaměstnanosti 2,7 %.

Makroekonomické novinky Nezaměstnanost
Deloitte živě 

Mezinárodní normy ISO zdaleka nejsou jen o tom, že získáte papír

Za svou více než patnáctiletou praxi v oboru ISO norem jsem se mnohokrát setkala s názorem, že certifikáty jsou jenom o tom „mít papír, kterým se prokážu“. Tyto „ústrky“ si však mezinárodní normy ISO rozhodně nezaslouží, protože se jedná o standardy, které pomáhají nastavit procesy dynamickým a fungujícím způsobem. A pokud se k jejich implementaci přistoupí tzv. s otevřenou hlavou a ne pouze formalisticky, můžete vytvořit skutečně praktické fungující manažerské systémy, které vás jako firmu neustále posouvají dál a umožňují vám stálé zlepšování vašich procesů. ISO standardy vám totiž vytvoří jen jakýsi rámec, ale jak si vše nastavíte, záleží pouze na vás. A to je to, co mě na této problematice nejvíc baví - ta možnost, přizpůsobit formální rámec opravdovým individuálním požadavkům firmy. 

19. 8. 2019
Deloitte živě 

Začátek konce doby plastové: jaké produkty a obaly to mají kvůli nové legislativě sečtené?

Všichni už nějakou dobu v médiích a na sociálních sítích slýcháme o obrovském znečištění moří plasty. V červnu tohoto roku byla přijata směrnice Evropské unie o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která na plastový problém reaguje. Je to však jen jeden z dílů skládanky zvané oběhové hospodářství (neboli cirkulární ekonomika). Pod tímto pojmem si můžeme v kostce představit způsob životního cyklu výrobků, který má za cíl zachovat v co největší možné míře hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů a minimalizovat tak vznik odpadu. 

14. 8. 2019