Deloitte živě 

Nezaměstnanost v srpnu: Stagnace poblíž historického minima

Míra nezaměstnanosti měřená podílem nezaměstnaných na populaci v srpnu stagnovala na 3,1 procent. V srpnu bylo evidováno 230 tisíc uchazečů o zaměstnání (z toho bylo 210 tisíc dosažitelných uchazečů). Firmy přes trh poptávaly 313 tisíc volných pracovních míst. Situace na trhu tak pro zaměstnance zůstala i v srpnu příznivá.

Míra nezaměstnanosti setrvala poblíž svých historických minim. Naopak firmám přibyly starosti, když se zvýšil počet volných pracovních míst, které se přes úřady práce snaží obsadit, z červencových 310 tisíc na 313 tisíc. Již pátý měsíc v řadě se poměr nezaměstnaných na jedno pracovní místo nachází pod 1 a aktuálně na svém historickém minimu (0,74), kde se nacházel také v červnu.

Do budoucna nelze očekávat nějaký obrat trendu. V podmínkách omezené nabídky práce a pokračujícího ekonomického růstu by se míra nezaměstnanosti měla udržet na současných velmi nízkých úrovních, pravděpodobně ještě mírně poklesne. Za celý rok 2018 čekáme průměrnou míru nezaměstnanosti 3,2 procenta. Z tohoto vývoje budou mít radost zaměstnanci, protože nedostatek pracujících stimuluje růst mezd, pro firmy a ekonomiku jako celek ale takový vývoj není optimální.

Nezaměstnanost

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right