Deloitte živě 

Nezaměstnanost v únoru: po roce nárůst volných pracovních míst

Podíl nezaměstnaných v populaci 15–64 v únoru stagnoval na 3,9 %. Meziročně je vyšší o 0,4 procentního bodu. Na úřadech práce bylo evidováno 282,5 tis. uchazečů o zaměstnání, tedy zhruba stejně jako v lednu. Po sezónním očištění dle našeho odhadu podíl nezaměstnaných stagnoval na 3,6 %.

Volná pracovní místa ubývají od února 2022, letos v únoru však došlo k drobnému navýšení počtu volných pracovních míst. Aktuálně úřady práce evidují 283,1 tisíc míst. Stav, kdy bylo více uchazečů o zaměstnání než volných pracovních míst, tak trval jen jeden měsíc. Česká ekonomika se opět vrátila do zajetých kolejí a volných pracovních míst je více než uchazečů o zaměstnání. Na nedostatku zaměstnanců v české ekonomice se tak nic nemění.

Situace na trhu práce se vlivem energetické krize příliš nezhoršila a nejspíš už ani nezhorší. Zhoršování se projevovalo zejména poklesem počtu volných pracovních míst, ale i s tím je nejspíše konec, protože počet volných pracovních míst se v únoru zvýšil. Ani tak velký šok, jakým je energetická krize, tak nic nezměnil na strukturálním nedostatku zaměstnanců na trhu práce. Za celý rok 2023 čekáme v průměru podíl nezaměstnaných ve výši 3,4 %, tedy stejně jako loni.

Trh práce i nadále zůstává jediným světlým místem české ekonomiky. Ostatní makroekonomické proměnné vyznívají výrazně hůře. Inflace je vysoká a není pod kontrolou. Česká ekonomika se masivně zadlužuje – zvyšuje se jak vnitřní, tak vnější zadlužení, což je dlouhodobě i střednědobě neudržitelné.

Makroekonomické novinky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right