Účetnictví 

Nová publikace o současných očekávaných úvěrových ztrátách dle standardu ASC 326

Účetní standard o současných očekávaných úvěrových ztrátách je již v platnosti pro většinu společností. Ze zkušeností s jeho používáním vyvstalo mezi uživateli účetních závěrek mnoho otázek. Takto významná a složitá oblast si zaslouží náležitou pozornost, společnost Deloitte proto na toto téma připravila podrobnou publikaci v rámci série Deloitte Roadmap.

Publikace je k dispozici na adrese dart.deloitte.com a přijde vhod jak zkušeným uživatelům standardu, kteří řeší složitější oblasti, tak čtenářům, kteří se potřebují teprve zorientovat v základních principech. Publikace kombinuje podrobnosti o samotném standardu s interpretacemi společnosti Deloitte a užitečnými příklady.

Nastiňuje rovněž hlavní ustanovení standardu a jeho rozsah, zabývá se principy vykazování účetních jednotek, oceněním očekávaných úvěrových ztrát, použití u pohledávek z obchodních vztahů a leasingu, u podrozvahových závazků, u pohledávek ze zajištění, u nakoupených úvěrově znehodnocených aktiv a u cenných papírů určených k prodeji. Dále v ní najdete podrobnosti o vykazování a zveřejňování i o současné činnosti klíčových zainteresovaných stran při tvorbě standardů. V neposlední řadě se publikace věnuje hlavním rozdílům mezi IFRS 9 a ASC 326.

Naši odborníci vám v případě zájmu rádi pomohou s bližší analýzou přizpůsobenou na míru vašim konkrétním potřebám.

US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right