Účetnictví 

Nová publikace radí se standardem o vykazování výnosů

Společnost Deloitte vydala v červenci 2019 novou publikaci s názvem „A Roadmap to Applying the New Revenue Recognition Standard (2019)“, která přináší rady, jak zaúčtovat transakce související s výnosy dle US GAAP.

Jedná se o komplexního průvodce standardem o účtování o výnosech ASC 606 s názvem „A Roadmap to Applying the New Revenue Recognition Standard (2019)“, který zohledňuje všechny pozdější aktualizace tohoto standardu. Je k dispozici na iasplus.com.

Publikace obsahuje rozsáhlé podrobné kapitoly o každém z pěti kroků posouzení účtování o výnosech:

Krok 1: Identifikace smlouvy se zákazníkem

Krok 2: Identifikace jednotlivých závazků k plnění

Krok 3: Určení transakční ceny

Krok 4: Alokace transakční ceny na jednotlivé závazky k plnění

Krok 5: Určení, kdy výnosy vykázat

Zahrnuje také problematiku úprav smluv, aspekty týkající se odpovědných subjektů a zástupců, licencování, nákladů souvisejících se smlouvou, vykázání a zveřejnění informací, prodejů nefinančních aktiv v rámci ASC 610-20 i daňové dopady.

Všichni, kdo hledají přehled rozdílů mezi standardem US GAAP ASC 606 a IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, ocení Přílohu A (strany 787 až 793) a otázky a odpovědi připravené společností Deloitte, které zahrnují odkazy na relevantní úryvky z pokynů.

Budete-li potřebovat další pomoc s interpretací a uplatněním standardů US GAAP nebo IFRS, naši specialisté vám rádi pomohou.

Publikace má celkem 932 stran a je zdarma ke stažení zde.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2019, Účetní novinky.

US GAAP dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right