Daně 

Nová vyhláška zvýšila cestovní náhrady a příspěvek na stravování

Dne 20. 8. 2022 nabyla účinnosti vyhláška MPSV č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.

Pro někoho může být překvapením datum účinnosti, neboť tyto změny zaměstnavatelé většinou očekávali až s příchodem nového kalendářního roku. Nicméně dle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), je MPSV oprávněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů ČSÚ některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce, zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Smyslem této mimořádné vyhlášky je, aby poskytované cestovní náhrady odpovídaly skutečným cenám pohonných hmot a veřejného stravování, a proto její účinnost byla navržena prvním dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, a to i s ohledem na případnou zvýšenou administrativu na straně zaměstnavatelů.

Text původní vyhlášky č. 511/2021 Sb. je k nahlédnutí na tomto webu.

S jakými změnami musí zaměstnavatelé počítat od 20. 8. 2022?

Cena pohonných hmot:

Od výše uvedeného dne se zvyšuje cena benzinu 98 oktanů pro účely cestovních náhrad. Od 1. 1. 2022 byla částka stanovena na 40,50 Kč/l a od 20. 8. 2022 se tedy zvyšuje na 51,40 Kč/l. U benzinu 95 oktanů zůstává v platnosti cena zvýšená od 14. 5. 2022 na 44,50 Kč/l a u nafty 47,10 Kč/l.

Tuzemské stravné:

  • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci z komerční sféry příspěvek nejméně ve výši

– 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;

– 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin;

– 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

  • Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci ze státní sféry příspěvek ve výši

– 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin;

– 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin;

– 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravovací paušál:

V souvislosti se zvýšením stravného pro státní sféru na částku 142 Kč dochází také:

  • ke zvýšení stravovacího paušálu, tj. od daně osvobozený příspěvek na stravování, který může zaměstnavatel poskytnout svému zaměstnanci za jednu směnu finanční formou, nově činí až 99,40 Kč;
  •  ke zvýšení daňově optimální stravenky, kterou může zaměstnavatel poskytovat svým zaměstnancům ať už v papírové, či elektronické formě, na hodnotu 180 Kč (resp. 180,73 Kč). Pokud se zaměstnavatel rozhodne poskytovat stravenku v nominální hodnotě 180 Kč, pak do daňových nákladů může při splnění ostatních podmínek účtovat až 99 Kč (resp. 99,40 Kč).

Rádi bychom zdůraznili, že tyto nové, vyšší hodnoty může zaměstnavatel uplatnit až od soboty 20. 8. 2022, nikoliv např. zpětně od 1. 8. 2022.

Potřebujete pomoci se správným poskytováním cestovních náhrad či příspěvků na stravování? Víte, kdy poskytovat stravné a kdy stravenky či stravovací paušál? A víte, že můžete hradit zaměstnanci i celou nominální hodnotu stravenky, což vám může usnadnit poskytování stravenek zaměstnancům v exekuci? Obraťte se na nás, rádi vám poradíme.

Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right