Daně 

Nové inovativní programy: Trend a Prostředí pro život

Program Trend nebo Prostředí pro život - to jsou nové programy schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Program TREND
Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila nový program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s názvem TREND. Program je zaštiťován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), jeho implementace však bude zajišťována Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Program je zaměřen na podporu zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také k pronikání na nové trhy. Podporovány budou například nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace. Rozpočet programu je stanoven na 15 miliard korun a jeho délka činí 8 let.

Prostředí pro život
Dalším programem schváleným Radou pro výzkum, vývoj a inovace je program Prostředí pro život. Ten je zaštiťován Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP), avšak jeho implementace bude rovněž zajišťována Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Program se snaží reagovat na aktuální klimatické problémy a bude podporovat projekty zaměřené například na ochranu ovzduší, půdy a vody nebo odpadové hospodářství. Rozpočet programu činí 5 miliard korun a jeho délka je stanovena na 9 let.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right