Daně 

Nové inovativní programy: Trend a Prostředí pro život

Program Trend nebo Prostředí pro život - to jsou nové programy schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Program TREND
Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila nový program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s názvem TREND. Program je zaštiťován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), jeho implementace však bude zajišťována Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Program je zaměřen na podporu zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také k pronikání na nové trhy. Podporovány budou například nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace. Rozpočet programu je stanoven na 15 miliard korun a jeho délka činí 8 let.

Prostředí pro život
Dalším programem schváleným Radou pro výzkum, vývoj a inovace je program Prostředí pro život. Ten je zaštiťován Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP), avšak jeho implementace bude rovněž zajišťována Technologickou agenturou ČR (TAČR).

Program se snaží reagovat na aktuální klimatické problémy a bude podporovat projekty zaměřené například na ochranu ovzduší, půdy a vody nebo odpadové hospodářství. Rozpočet programu činí 5 miliard korun a jeho délka je stanovena na 9 let.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Nové dotační programy Dotace a investiční pobídky Dotace dReport zpravodaj
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019