Účetnictví 

Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS (únor 2018)

Podívejte se na nové publikace v oblasti IFRS, které jsou v únoru 2018 dostupné ke stažení.

Vzorová účetní závěrka dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií za rok končící 31. prosince 2017 v češtině i angličtině:

Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS ve znění přijatém Evropskou unií je k dispozici na www.deloitte.cz v českém i anglickém jazyce.

Tato verze je určena společnostem, které připravují svou účetní závěrku v souladu s IFRS ve znění přijatém Evropskou unií za účetní období končící 31. prosince 2017. Hlavní rozdíl mezi IFRS vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a IFRS ve znění přijatém Evropskou unií k 31. prosinci 2017 spočívá v odlišném datu účinnosti některých úprav standardů. Vzorová účetní závěrka ilustruje požadavky standardů IFRS ve znění přijatém Evropskou unií na vykazování a zveřejňování. Obsahuje také dodatečná zveřejnění považovaná za osvědčenou praxi, především pokud je zveřejňování takových údajů obsaženo i ve vysvětlujících příkladech uvedených v konkrétním standardu.

Publikace obsahuje:

1. část – Přehled nových a novelizovaných IFRS vydaných k 15. lednu 2018: – Přehled nových a novelizovaných IFRS přijatých Evropskou unií, které jsou závazně účinné pro rok končící 31. prosince 2017 – Přehled nových a novelizovaných IFRS přijatých Evropskou unií, které nejsou závazně účinné, ale jejichž dřívější použití pro rok končící 31. prosince 2017 je povoleno – Přehled nových a novelizovaných IFRS vydaných Radou IASB, ale dosud nepřijatých Evropskou unií.

2. část – Vzorová účetní závěrka společnosti International GAAP Holdings Limited za rok končící 31. prosince 2017 sestavená v souladu s IFRS přijatými Evropskou unií. Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS v podobě vydané radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2017 je k dispozici na www.iasplus.com.

Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS v podobě vydané radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2017 je k dispozici na www.iasplus.com. Zde naleznete následující verze:

  • Vzorová účetní závěrka dle IFRS za rok 2017 (bez dřívější aplikace jakéhokoli standardu),
  • Vzorová účetní závěrka dle IFRS za rok 2017 (s dřívější aplikací standardu IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky),
  • International GAAP Bank Limited – vzorová zveřejnění podle IFRS 7 ve znění novelizovaném standardem IFRS 9 Finanční nástroje.

Dotazník pro ověření splnění požadavků IFRS pro rok 2017 V říjnu 2017 vydala globální kancelář pro problematiku IFRS společnosti Deloitte Dotazník pro ověření splnění požadavků IFRS, vykazování a zveřejnění pro rok 2017:

Tento dotazník („IFRS Compliance, Presentation and Disclosure Checklist“) slouží uživatelům k ověření toho, zda splnili požadavky IFRS na:

  • účtování a oceňování,
  • vykázání a zveřejnění informacíobsažené ve standardech IFRS vydaných k 30. dubnu 2017.

U položek obsažených v dotazníku jsou uvedeny odkazy na příslušné části standardů IFRS. Dotazník je ve formátu MS Excel a je sestaven tak, aby do něj bylo možné zaznamenat kontrolu účetní závěrky, přičemž u každého požadavku na účtování, oceňování, vykázání a zveřejnění informací je uvedena kolonka Ano/ Ne/ Není relevantní. Publikaci IFRS Compliance, Presentation and Disclosure checklist 2017 v anglickém jazyce si můžete stáhnout zdarma.

IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right