Účetnictví 

Novela Českých účetních standardů pro podnikatele

Dne 22. prosince 2017 byly ve Finančním zpravodaji publikovány změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., platné od 1. 1. 2018.

Většina změn souvisí se změnami vyhlášky č. 500/2002 Sb. Přečíst si o nich můžete v článku Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele, od 1. 1. 2018.

Došlo ke změnám v těchto standardech:

  • ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih
  • ČÚS č. 008 Operace s cennými papíry a podíly
  • ČÚS č. 009 Deriváty
  • ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  • ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy
  • ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Plné znění změn v Českých účetních standardech pro podnikatele naleznete zde.

České účetnictví dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right