Daně 

Novinky v daňových odpočtech na výzkum a vývoj na Slovensku

Stane se odpočet na výzkum a vývoj pro společnosti atraktivnější?

Nově přijatou novelou ZDP se zvyšuje odpočet výdajů na VaV z původních 100 % na 150 % za zdaňovací období roku 2019 a na 200 % pro následující zdaňovací období. Mění se také lhůta pro přípravu projektu VaV, který již není nutné připravovat před samotným zahájením jeho realizace. Nově má poplatník povinnost vyhotovit jej do lhůty pro podání daňového přiznání za období, ve kterém si odpočet uplatnil. Společnosti jistě ocení i prodloužení nároku na odpočet, který mohou uplatnit o rok déle, tedy po dobu 5 let. Cílem těchto opatření je zatraktivnění odpočtu a realizace aktivit VaV ve větší míře.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right