Daně 

Novinky v daňových odpočtech na výzkum a vývoj na Slovensku

Stane se odpočet na výzkum a vývoj pro společnosti atraktivnější?

Nově přijatou novelou ZDP se zvyšuje odpočet výdajů na VaV z původních 100 % na 150 % za zdaňovací období roku 2019 a na 200 % pro následující zdaňovací období. Mění se také lhůta pro přípravu projektu VaV, který již není nutné připravovat před samotným zahájením jeho realizace. Nově má poplatník povinnost vyhotovit jej do lhůty pro podání daňového přiznání za období, ve kterém si odpočet uplatnil. Společnosti jistě ocení i prodloužení nároku na odpočet, který mohou uplatnit o rok déle, tedy po dobu 5 let. Cílem těchto opatření je zatraktivnění odpočtu a realizace aktivit VaV ve větší míře.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2020]

Dne 1. září 2020 implementovala Česká republika pravidla úmluvy MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Austrálií a Kanadou. Evropská komise zveřejnila studii o mezeře ve výběru DPH v zemích EU, podle níž byla největší mezera ve výběru DPH zaznamenána v Rumunsku. Lotyšsko a Rumunsko mohou i nadále uplatňovat vyšší limity pro registraci k DPH malých podniků. Daňová uznatelnost úroků placených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích bude ve Švédsku od roku 2021 omezena. Polsko pravděpodobně zruší možnost vyjmout zahraniční příjmy ze zdanění v Polsku. Slovinsko vydalo pokyny pro správné nastavení daňového režimu smluv o zpětném leasingu. 

23. 9. 2020
Daně 

Blíží se legislativní proces zavedení daně z digitálních služeb do finále?

Uplynuly již téměř tři měsíce od posledního posunu v legislativním procesu implementace daně z digitálních služeb. Za poslední počin lze považovat usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. června 2020. V něm rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb ve druhém čtení schválila, a to bez připomínek v rozsahu pozměňovacího návrhu, kterým se sazba daně z digitálních služeb snižuje ze 7 % na 5 %. 

21. 9. 2020