Daně 

Novinky v oblasti udělování modrých karet vysoce kvalifikovaným zaměstnancům

Zvýšení minimální mzdy pro vydání modrých karet a možnost žádat o modrou kartu i pro (některé) občany Ukrajiny – to jsou dvě novinky, které aktuálně vstupují v platnost v souvislosti s modrou kartou, jež se uděluje vysoce kvalifikovaným pracovníkům z třetích zemí pro povolení k pobytu. Jak se změny projeví v praxi?

Modrá karta je povolení k dlouhodobému pobytu, které se uděluje cizincům z třetích zemí (mimo EU), kteří do ČR přijíždějí za účelem výkonu zaměstnání na pozicích vyžadujících vysokou kvalifikaci a vysokoškolské vzdělání, potažmo vyšší odborné vzdělání v trvání minimálně 3 let. Pojďme si blíže popsat změny, které upravují pravidla pro vydávání modrých karet.

1. Zvýšení minimální mzdy pro vydání modrých karet od května 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí v březnu 2023 zveřejnilo výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet. S vydáváním modrých karet a vysokou kvalifikací zaměstnanců je spojena i minimální mzda, kterou musí zaměstnavatelé svým zaměstnancům poskytnout. Pro vydávání modrých karet se jedná o 1,5násobek průměrné hrubé roční mzdy za uplynulý rok. Výše průměrné hrubé roční mzdy byla za uplynulé období 484 236 Kč. Od 1. 5. 2023 tedy bude požadovaná mzda alespoň 60 530 Kč měsíčně. Výše hrubé mzdy se tak zvýšila o více než 3 700 Kč oproti minulému období, kdy byla stanovena na 56 759 Kč.

Držitelé modrých karet, kteří jsou již na území s platným pobytovým oprávněním a nacházeli by se těsně pod nově požadovanou hranicí, nemusí v tuto chvíli nic dalšího dělat. Jejich smlouvy jsou i nadále platné. Nicméně při relokaci nových zaměstnanců ze zahraničí nebo při prodlužování pobytů držitelů modrých karet musí zaměstnavatelé již brát v potaz novou výši mzdy. Přitom je rozhodující datum rozhodnutí o udělení modré karty, nikoliv datum podání žádosti na ambasádě.

2. Možnost žádat o modrou kartu pro občany Ukrajiny

Novým nařízením vlády č. 308/2022 Sb. ze dne 22. 3. 2023 bylo změněno původní nařízení o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech. Do 31. 3. 2023 nebylo možné pro státní občany Ukrajiny žádat o žádné pobytové oprávnění na zastupitelském úřadě vyjma studijních pobytů, pobytů za účelem společného soužití rodiny či vědeckého výzkumu. Se změnou přicházející s novým nařízením vlády bude pro držitele nebo žadatele dočasné ochrany v jiném evropském státě možné žádat na zastupitelském úřadě ve Lvově o modrou kartu k výkonu práce na vysoce kvalifikované pozici na území České republiky. Touto změnou se tak umožní vyšší pracovní mobilita v rámci EU pro ukrajinské státní příslušníky. I přes tuto dílčí změnu však držitelé dočasné ochrany vydané Českou republikou ani nadále nemohou žádat o jiný druh pobytového oprávnění (vyjma sloučení rodiny), a tedy ani o modrou kartu. Občané Ukrajiny, kteří se nacházejí i nadále na území Ukrajiny, stále nebudou moci žádat o modrou ani zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadě. Nové nařízení se tak bude týkat jen nižšího počtu potenciálních žadatelů.

V Poslanecké sněmovně se také v tuto chvíli projednává novela zákona o pobytu cizinců, která má zpřístupnit tento typ pobytového oprávnění, který nebyl oproti zaměstnaneckým kartám tolik využíván. O dalších změnách vás budeme informovat.

Imigrace dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right