Daně 

Novinky z DPH [prosinec 2020]

V rámci daňového balíčku se pravděpodobně změní definice nehmotného majetku. Sazba DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití by se mohla snížit na 15 %. Soudní dvůr Evropské unie vynesl důležitá rozhodnutí s dopadem na oblast daně z přidané hodnoty. Podrobnosti najdete v posledních letošních novinkách z DPH.

Novely zákona o DPH

V rámci  zásahů do daňové legislativy prostřednictvím připravovaného daňového balíčku by měla být pro účely zákona o DPH modifikována definice nehmotného majetku. To by mohlo mít vliv především na oblast úpravy odpočtu daně dle způsobu jeho využití nebo na oblast vytváření majetku vlastní činností. Dále by měla být snížena sazba DPH na 15 % u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití.

Judikatura SDEU

  • C-488/18 Golfclub Schloss Igling

V rámci případu C-488/18 Golfclub Schloss Igling bylo Soudním dvorem EU vyřčeno pravidlo, které by mohlo mít vliv na možnost danou neziskovým subjektům osvobodit poskytování služeb úzce souvisejících se sportem dle zákona o DPH. Ukazuje se, že správné nastavení formálních podmínek dle stanov daných subjektů je (kromě faktického stavu) zcela zásadní.

  • C‑734/19 ITH Comercial Timişoara SRL, C-42/19 Sonaecom, C-791/18 Stichting Schoonzicht

Případy C‑734/19 ITH Comercial Timişoara SRL, C-42/19 Sonaecom a C-791/18 Stichting Schoonzicht se úzce dotýkají nároku na odpočet DPH v situacích, kdy nedošlo k předpokládanému využití nakoupených vstupů (ať již jde o definitivně zmařenou investici, nebo o změnu v použití daných vstupů). SDEU na jednu stranu vyzdvihuje právo podnikatele podstoupit rizika a nenést hodnotu DPH jen z důvodů svých chybných rozhodnutí, na druhou stranu přijímá myšlenku, že v prvním roce skutečného použití vstupu je nutné související odpočet daně redukovat, pokud takové použití již nezakládá nárok na odpočet daně.

  • C-703/19 J. K.

Generální advokát Soudního dvora EU ve svém stanovisku k případu C-703/19 J. K. popsal, jakým způsobem nahlížet na restaurační služby a jak je odlišit od pouhého dodání zboží (potravin). Jde o vhodný doplněk k informaci GFŘ k této problematice, kterou vydalo v červnu tohoto roku.

Daně v nemovitostech Nepřímé daně dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right