Daně 

Otevřená výzva Evropské kosmické agentury

Stále je aktuální výzva Evropské kosmické agentury (ESA) pro české subjekty s názvem "Program na podporu rozvoje kosmického průmyslu v České republice".

Výzva je určena pro české podnikatelské subjekty, veřejné školy a výzkumné instituce. Do programu se mohou zapojit jak jednotlivé subjekty, tak projektová konsorcia. Podporovány jsou projekty zaměřené na budování kapacit a zvyšování technologické úrovně v technologických oblastech relevantních pro kosmický výzkum, při současné integraci českých subjektů do dodavatelských struktur ESA.

Míra podpory je 90 % způsobilých operativních výdajů, přičemž návrhy projektů hodnotí jak ESA, tak příslušný odbor českého Ministerstva dopravy.
Aktuální termín pro podání návrhů projektů
je 12. prosince 2018. Pro podrobnější informace o výzvě a technologických oblastech nás kontaktujte.

Článek je součástí zpravodaje dReport – listopad 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

ESA Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right