Daně 

Oznamovací povinnost pro digitální platformy dle DAC 7

Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní prošla již několika úpravami, její poslední úprava DAC 7 se dotýkala přidání oznamovací povinnosti v případě přeshraničních struktur. V současné době se plánuje další úprava, DAC 7, která navrhuje zavést nové oznamovací povinnosti pro digitální platformy. Plánovaná účinnost nových oznamovacích povinností je od ledna 2023.

S ohledem na rychle postupující digitalizaci hospodářství přichází Evropská komise s návrhem přidání dalších pravidel do směrnice o správní spolupráci v oblasti daní. Tato v řadě již sedmá úprava se má tentokrát týkat nových oznamovacích povinností pro digitální platformy. Cílem úpravy je identifikovat subjekty generující zisky prostřednictvím digitálních platforem a zajistit automatickou výměnu informací mezi členskými státy o takto generovaných příjmech, bez ohledu na to, zda se platforma nachází v EU, či nikoli. Takto získané informace mají sloužit k zamezení daňových úniků a mají být využity pro správné vyměření nepřímých daní (DPH), ale i daní přímých (daně z příjmu a jiných). DAC 7 přináší změny i v dalších oblastech a upravuje některá již dříve vydaná pravidla.

Jaké konkrétní oznamovací povinnosti DAC 7 přináší?

Dle navrhované úpravy DAC 7 budou digitální platformy povinny shromažďovat a ověřovat informace o prodejcích, kteří prostřednictvím platformy vykonávají svou činnost. Dále budou povinny tyto informace oznamovat v souladu s novými pravidly finanční správě.

Oznamovací povinnost se bude týkat velkého množství digitálních platforem bez ohledu na to, zda jsou usazené v Evropské unii, či nikoliv. Rozhodující bude, zda umožňují prodej zboží nebo služeb, které jsou předmětem oznamování. Platformy budou shromažďovat a oznamovat informace o prodejcích, kteří jejich prostřednictvím vykonávají například prodej zboží, poskytování osobních služeb, ale například i pronájem nemovitého majetku.

Mezi oznamované informace by měly patřit například údaje o názvu, adrese, daňovém identifikačním čísle, informace o stálé provozovně prodejce, ale také údaje o celkových částkách vyplacených nebo připsaných prodejci prostřednictvím platformy. První hlášení by mělo být podáváno na začátku roku 2024 za období roku 2023.

Blíží se účinnost DPH e-commerce novely

Pro digitální platformy to není jediná změna, která je čeká. V současné době je velmi aktuální novela v oblasti DPH, tzv. e-commerce novela, která má vejít v platnost již od července tohoto roku. Součástí této novely je mimo jiné také povinnost vést zvláštní evidenci o prodejích uskutečněných prostřednictvím platformy. Evidenci jsou však platformy povinny předložit pouze na vyžádání správce daně.

Pokud se o plánované oznamovací povinnosti a jejích praktických dopadech chcete dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat. Vývoj v této oblasti budeme sledovat a o aktuálním stavu vás budeme informovat.

DAC 7 Digitalizace E-commerce dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right