Daně 

Paušální výdaje pro podnikatele se nezvýší

Poslanecká sněmovna zamítla pozměňovací návrh, který měl vrátit maximální částku paušálních výdajů na loňskou výši, tj. oproti příjmům 2 mil. Kč ročně.

Zůstává tak pro všechny příjmy ze samostatné činnosti možnost uplatnit paušální výdaje jen oproti příjmům do 1 mil. Kč ročně (příjmy nad tuto částku jsou zdaňovány v hrubé výši). Podnikatelé a živnostníci si musejí dobře spočítat, jestli se jim nevyplatí více odečet skutečných výdajů; pokud se rozhodnou způsob uplatňování výdajů změnit, je potřeba myslet na speciální povinnosti související s touto změnou, např. dodanění pohledávek atd.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Paušální výdaje dReport zpravodaj
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019