Účetnictví 

Pět úprav IFRS schváleno pro použití v EU

Přinášíme vám přehled nových úprav IFRS, které v nedávné době schválila Evropská komise. Jedná se o úpravy standardů IFRS 3, IFRS 16, IAS 16, IAS 37 a Roční zdokonalení IFRS 2018–2020. V čem úpravy spočívají?

Dne 28. června 2021 Evropská komise schválila pro použití v EU následující dokumenty:
  • Úpravy IFRS 3 Podnikové kombinace: Odkaz na Koncepční rámec

Tyto úpravy aktualizují IFRS 3 tak, aby odkazoval na nový Koncepční rámec platný od 2018.

  • Úpravy IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení: Výnosy před zamýšleným použitím

Dle úprav účetní jednotka vykazuje výnosy z prodeje položek vzniklých při dopravě aktiva na jeho místo určení a uvedení do stavu potřebného k používání aktiva v hospodářském výsledku.

  • Úpravy IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky: Nevýhodné smlouvy – náklady na plnění smlouvy

Úpravy vyjasňují, jaké náklady bere účetní jednotka v úvahu při posuzování, zda je smlouva nevýhodná.

  • Roční zdokonalení IFRS 2018–2020, které obsahuje úpravy čtyř standardů (IFRS 1 První přijetí IFRS, IFRS 9 Finanční nástroje, IFRS 16 Leasingy a IAS 41 Zemědělství).

Rada IASB vydala tyto úpravy v květnu 2020. Úpravy jsou účinné pro roční období začínající 1. ledna 2022 nebo po tomto datu, dřívější uplatnění je povoleno. Více informací k těmto úpravám naleznete v Účetních novinkách z května 2020.

Dne 30. srpna 2021 Evropská komise schválila pro použití v EU úpravy IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 po 30. červnu 2021. Rada IASB vydala tyto úpravy v březnu 2021. Nájemcům poskytují až do 30. června 2022 výjimku při posuzování, zda úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií covidu-19 představují modifikaci leasingu.

Úpravy IFRS 16 jsou účinné od 1. dubna 2021 pro účetní období počínající nejpozději dnem 1. ledna 2021 nebo po tomto datu. Více informací k úpravám IFRS 16 naleznete v Účetních novinkách z dubna 2021.

COVID-19 IFRS 16 IFRS 3 IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right