Daně 

Plánované vyhlášení výzvy č. 97 Operačního programu Zaměstnanost

Vyhlašovatelem výzvy je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Výzva č. 97 je z prioritní osy Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, která je zaměřena na podporu profesního vzdělávání zaměstnanců se zaměřením na odborné i klíčové kompetence, které se mohou týkat oblastí IT, jazyků, softs skills nebo odborných dovedností.

Výše podpory na školení zaměstnanců činí 500 000 Kč až 10 000 000 Kč. Pro nové firmy je maximální částka stanovena na 2 000 000 Kč. Plánovaný termín vyhlášení výzvy je stanoven na březen 2019, s tím, že ukončení přijetí žádostí o podporu je plánováno na květen 2019.

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right