Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje.

Díky upravenému konceptu hodnocení a změkčení některých binárních i hodnotících kritérií je program vůči potenciálním příjemcům dotace velmi vstřícný. Pro malé a střední podniky představuje zajímavou příležitostí, jak financovat náklady spojené s modernizací výroby mimo Prahu. Termín zahájení příjmu žádostí je stanovený na 23. 9. 2019.

Míra dotace je 35 % pro střední podniky a 45 % pro malé podniky.

Příklady způsobilých investičních nákladů:

 • CNC obráběcí centra
 • Laserové technologie
 • Automatické výrobní linky
 • Robotická pracoviště
 • Měřící a diagnostické zařízení
 • Kamerové a další senzorické systémy
 • Servery a cloudová řešení (on-line práce a sdílení dat)
 • Síťová infrastruktura
 • PC stanice, tiskárny, scannery, čtečky apod.
 • Regálové systémy
 • ERP, CRM, BI, MES a jiné systémy
 • CAD/CAM a jiné konstrukční systémy
 • a další.

Kdo je způsobilý žadatel v rámci tohoto programu? Malý nebo střední podnik. Šance ale existuje, i pokud vaše společnost patří mezi velké podniky – k dispozici je hned několik dalších aktuálních dotačních programů, v rámci nichž lze podpořit podobné typy projektů.

Potřebujete další informace? Nevíte, jak postupovat? Dejte nám vědět, rádi vám sdělíme detaily a posoudíme, zda jsou vaše plánované aktivity v rámci těchto programů financovatelné.

Dotace a investiční pobídky Průmysl 4.0
Daně 

Firmy a dotace: Nestačí jen vyplnit formulář, každý projekt a žádost vyžadují specifickou péči, říká manažer z poradenského týmu pro granty a pobídky

Události z první poloviny roku 2020 znamenaly pro mnoho firem velmi významný, převážně negativní zásah do jejich fungování, a o to více se jejich pozornost začala ubírat směrem k veřejným zdrojům. Stát totiž podnikatelům dlouhodobě nabízí celou řadu nejrůznějších druhů finanční podpory na jejich výzkum, vývoj či investice. Získat ale dotaci či slevu na dani není otázka jednoho formuláře. Své o tom ví Martin Schulz, manažer z daňového oddělení Deloitte, který se se svým týmem zaměřuje na oblast grantů a odpočtů, a který podnikatelům se získáváním zmíněných příspěvků z veřejných zdrojů pomáhá. 

2. 7. 2020
Technologie  Právo 

Priorita pro EBA: bezproblémový přístup třetích stran k vyhrazenému rozhraní bank

V červnu 2020 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) nové stanovisko k výkladu vybraných ustanovení nařízení opravujícího regulační technické normy (RTS) pro silné ověření klienta (SCA). V předmětném stanovisku se EBA konkrétně věnovala problematice nastavení vyhrazených rozhraní pro třetí strany, konkrétně pro poskytovatele služeb informování o účtu (AISP) a poskytovatele služeb nepřímého dání platebního příkazu (PISP), ze strany poskytovatele platební služby vedoucího účet klienta (ASPSP). Jím poskytované rozhraní nesmí být nastaveno tak, aby třetím stranám vytvářelo překážky v jeho využití. 

25. 6. 2020