Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje.

Díky upravenému konceptu hodnocení a změkčení některých binárních i hodnotících kritérií je program vůči potenciálním příjemcům dotace velmi vstřícný. Pro malé a střední podniky představuje zajímavou příležitostí, jak financovat náklady spojené s modernizací výroby mimo Prahu. Termín zahájení příjmu žádostí je stanovený na 23. 9. 2019.

Míra dotace je 35 % pro střední podniky a 45 % pro malé podniky.

Příklady způsobilých investičních nákladů:

 • CNC obráběcí centra
 • Laserové technologie
 • Automatické výrobní linky
 • Robotická pracoviště
 • Měřící a diagnostické zařízení
 • Kamerové a další senzorické systémy
 • Servery a cloudová řešení (on-line práce a sdílení dat)
 • Síťová infrastruktura
 • PC stanice, tiskárny, scannery, čtečky apod.
 • Regálové systémy
 • ERP, CRM, BI, MES a jiné systémy
 • CAD/CAM a jiné konstrukční systémy
 • a další.

Kdo je způsobilý žadatel v rámci tohoto programu? Malý nebo střední podnik. Šance ale existuje, i pokud vaše společnost patří mezi velké podniky – k dispozici je hned několik dalších aktuálních dotačních programů, v rámci nichž lze podpořit podobné typy projektů.

Potřebujete další informace? Nevíte, jak postupovat? Dejte nám vědět, rádi vám sdělíme detaily a posoudíme, zda jsou vaše plánované aktivity v rámci těchto programů financovatelné.

Náklady na modernizaci výroby Dotace a investiční pobídky Průmysl 4.0
Daně 

Co si pohlídat u motivačních programů

V poslední době se stále více setkáváme se situacemi, kdy společnosti v rámci podpory prodeje svých výrobků a služeb poskytují svým obchodním partnerům nejen nejrůznější slevy a obratové bonusy, ale také všelijaké pobídky směřující zejména na zaměstnance obchodních partnerů, kteří jsou při prodeji výrobků klíčoví. Pojďme se na tyto motivační programy pro obchodní partnery detailněji podívat z hlediska daní. 

18. 10. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2019]

SDEU došel k závěru, že belgický režim osvobození od daně porušuje směrnici EU o mateřských a dceřiných společnostech. Nově zřízená komise nyní vyhodnocuje pravidla pro zdanění nadnárodních podniků v Nizozemsku. Na základě nedávného rozhodnutí spolkového daňového soudu v Německu je možné osvobodit splácení kapitálu též u dceřiných společností se sídlem mimo EU. Evropská komise zahájila důkladnou revizi rozhodnutí týkajících se zvýhodněného režimu, která byla vydána v Belgii mezi lety 2005 až 2014. 

18. 10. 2019