Daně 

Poslanecká sněmovna schválila změny daňového balíčku pro rok 2021, které navrhl Senát

Poslanecká sněmovna na jednání v úterý 22. prosince 2020 odsouhlasila senátní úpravy v novele zákona o daních z příjmů pro rok 2021 (sněmovní tisk 910). Kdy novela nabyde účinnosti, nyní závisí na podpisu prezidenta a následném vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů ČR.

Sněmovní tisk 910 si můžete projít na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Stručně si shrňme, co nás v roce 2021 v daňové oblasti čeká:

  • zvýšení limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku ze současných 40 tis. Kč na 80 tis. Kč (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
  • zrušení speciálních daňových odpisů nehmotného majetku (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
  • zavedení mimořádných odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
  • daňové zvýhodnění stravenkového paušálu;
  • bezúplatné nepeněžité plnění (nepeněžitý dar) poskytnuté v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 bude považováno za daňově uznatelný náklad, pokud bude poskytnuté v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020;
  • zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivního zdanění se sazbou 15 % a 23 % pro fyzické osoby;
  • úprava daňové slevy na poplatníka na 27 840 Kč pro rok 2021 a na 30 840 Kč pro rok 2022;
  • změny ve zdaňování dluhopisů a další.

Dále připomínáme, že svým hlasováním Poslanecká sněmovna potvrdila zrušení pozměňovacího návrhu, který měl omezit osvobození příjmů fyzické osoby z prodeje cenného papíru (včetně kmenového listu), resp. příjmů z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, na částku 20 mil. Kč za jedno zdaňovací období. Tato navrhovaná změna tedy platit nebude.

Pokud prezident zákon nepodepíše, resp. pokud zákon nebude vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR do konce roku 2020, nabyde účinnosti až během roku 2021, a nikoliv k plánovanému datu 1. 1. 2021. V takovém případě bude nutné pracovat se zvláštními přechodnými ustanoveními, která tuto situaci řeší, a to především v oblasti zdanění fyzických osob. Pokud zákon nenabyde účinnosti k 1. 1. 2021, ale později, potom si fyzické osoby pro zdanění za rok 2021 budou moci zvolit, zda budou postupovat podle nové právní úpravy, nebo zda využijí způsobu zdaňování a sazeb platných pro rok 2020.

O dalším vývoji zákona Vás budeme dále informovat dle aktuální situace. Máte-li jakékoli dotazy ohledně výše uvedené problematiky, neváhejte nás kontaktovat.

Daňový balíček Novela zákona o daních z příjmů
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021