Daně 

Poslanecká sněmovna schválila změny daňového balíčku pro rok 2021, které navrhl Senát

Poslanecká sněmovna na jednání v úterý 22. prosince 2020 odsouhlasila senátní úpravy v novele zákona o daních z příjmů pro rok 2021 (sněmovní tisk 910). Kdy novela nabyde účinnosti, nyní závisí na podpisu prezidenta a následném vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů ČR.

Sněmovní tisk 910 si můžete projít na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Stručně si shrňme, co nás v roce 2021 v daňové oblasti čeká:

  • zvýšení limitní částky pro kategorizaci hmotného majetku ze současných 40 tis. Kč na 80 tis. Kč (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
  • zrušení speciálních daňových odpisů nehmotného majetku (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
  • zavedení mimořádných odpisů pro 1. a 2. odpisovou skupinu (s možností zpětného využití již od 1. 1. 2020);
  • daňové zvýhodnění stravenkového paušálu;
  • bezúplatné nepeněžité plnění (nepeněžitý dar) poskytnuté v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 bude považováno za daňově uznatelný náklad, pokud bude poskytnuté v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020;
  • zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivního zdanění se sazbou 15 % a 23 % pro fyzické osoby;
  • úprava daňové slevy na poplatníka na 27 840 Kč pro rok 2021 a na 30 840 Kč pro rok 2022;
  • změny ve zdaňování dluhopisů a další.

Dále připomínáme, že svým hlasováním Poslanecká sněmovna potvrdila zrušení pozměňovacího návrhu, který měl omezit osvobození příjmů fyzické osoby z prodeje cenného papíru (včetně kmenového listu), resp. příjmů z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, na částku 20 mil. Kč za jedno zdaňovací období. Tato navrhovaná změna tedy platit nebude.

Pokud prezident zákon nepodepíše, resp. pokud zákon nebude vyhlášen ve Sbírce zákonů ČR do konce roku 2020, nabyde účinnosti až během roku 2021, a nikoliv k plánovanému datu 1. 1. 2021. V takovém případě bude nutné pracovat se zvláštními přechodnými ustanoveními, která tuto situaci řeší, a to především v oblasti zdanění fyzických osob. Pokud zákon nenabyde účinnosti k 1. 1. 2021, ale později, potom si fyzické osoby pro zdanění za rok 2021 budou moci zvolit, zda budou postupovat podle nové právní úpravy, nebo zda využijí způsobu zdaňování a sazeb platných pro rok 2020.

O dalším vývoji zákona Vás budeme dále informovat dle aktuální situace. Máte-li jakékoli dotazy ohledně výše uvedené problematiky, neváhejte nás kontaktovat.

Daňový balíček Novela zákona o daních z příjmů

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right