Technologie  Právo 

„Právníci musí inovovat, jinak je čeká pomalejší jízdní pruh,“ říká Jan Spáčil, managing partner českého Deloitte Legal

Kam směřují tradiční právní služby? Do jaké míry jsou i pro tuhle oblast klíčové startupy? A jaká úskalí přináší robotizace právních služeb? Přečtěte si rozhovor s Janem Spáčilem z Deloitte Legal, který vyšel v příloze týdeníku Ekonom věnované Inovativním právníkům 2018.

Společnost zažívá technologický pokrok, v oblasti výroby se mluví se o Průmyslu 4.0, žijete dobou robotizace?
Technologickému pokroku se nelze vyhnout. To samozřejmě platí i pro právní služby. Vliv technologií je však pouze jedním z několika faktorů, které mění a budou měnit advokacie a právních služeb.

Jaké fenomény lze pozorovat v právních službách?
Vedle technologie hrají zásadní roli v náhledu na právní služby změny v přístupu a nárocích klientů, stále sílící role interních právníků a měnící se struktura korporací a jejich rozhodovacích procesů především ohledně právních služeb a souvisejících nákladů. Neméně důležitými jsou možnosti poskytování multidisciplinárních služeb a vnímání výhodnosti komplexních multioborových řešení ze strany klientů. Těch faktorů je však mnohem více, ať už jde o zásadní změnu v pohledu začínajících právníků na atraktivitu kariéry v advokátní kanceláři ve srovnání s ostatními potenciálními zaměstnavateli, či o samotné chápání rozsahu právních služeb. Všechny tyto aspekty jsou navíc propojeny a navzájem se ovlivňují, takže bezpochyby i v advokacii zažíváme velmi zajímavé časy.

Ve spojení s Deloitte Legal používáte claimu „Experience the future of law, today. Jste připraveni na budoucnost a nové formy ekonomiky?
Snažíme se být připraveni a stále se připravujeme, což samozřejmě neplatí jen pro naši advokátní kancelář, ale pro celý Deloitte. Jsme celosvětově vnímáni jako inovativní a technologická firma, což nám, právníkům, kteří jsou obecně přece jen konzervativnější než ostatní poradenské profese, určitě pomáhá. Tlak Deloitte nás nenechává usnout, změna a příprava na budoucnost je trvalý proces a nemyslím si, že si budeme moci v jednu chvíli říct, že jsme ready a složit ruce v klín.

Vidíte perspektivní budoucnost v robotizaci?
Jak již jsem naznačil, změny v právních službách jsou podstatně pestřejší než nahrazení právníků roboty. To je mimochodem na jedné straně samozřejmě přehnané a troufám si říci, že v nejbližších desetiletích k němu nedojde, na druhé straně se technologie určitě nevyplatí ignorovat. Budeme se muset naučit rozlišovat, co jsou ony opakující se úkony, které lze nahradit technologiemi, a co jsou úkoly expertní. Robotizace má samozřejmě řadu úskalí – například pokud technologie zastanou ony opakující se úkony, na kterých se začínající právníci učili porozumět problematice a eliminovat svoji zcela přirozenou chybovost, kde se oné pro naši profesi nutné spolehlivosti naučí?

Opustíme-li na chvíli technologie, kam podle vás směřují tradiční právní služby?
My jsme schopni konkurovat zavedeným advokátním kancelářím v tradičních právních službách jako je M&A, korporát, pracovní právo apod. Ty tvoří jeden ze základních pilířů našeho fungování. V našem podání sice hovoříme o tradičních právních službách, my je však poskytujeme klientům v maximální možné míře multidisciplinárně s přesahem do souvisejících oblastí, ať už daňových, finančně poradenských, technologických apod. Tak dle nás vypadá jeden ze zásadních trendů budoucnosti. Když se podíváte, jak o směřování právních služeb uvažují centrály největší celosvětových právních firem, tak ty tento trend potvrzují a snaží se přidat k právníkům i další poradenské obory tak, aby mohly poskytovat multioborová řešení.

Zvyšují se v této souvislosti i požadavky klientů?
Určitě, zvyšují a mění. Mimochodem, jedním z trendů budoucnosti je bezpochyby také celosvětové pokrytí. Globální firmy nebudou při řešení svých problémů chtít využívat desítek právních firem, v každé zemi svého působení jinou, budou hledat jednoho poskytovatele. Proto jim jdeme naproti a jsme již dnes schopni prostřednictvím dvou a půl tisíce našich právníků ve více než 80 zemích světa zajišťovat opravdu globální zakázky.

 

Zmínil jste poskytování multioborových řešení služeb, slyší na ně ale klienti?
Opět ano. Klienti chtějí hlavně kvalitní řešení a stále častěji je nezajímá, zda je to věc právní, finanční, daňová, strategická či technologická. Vedle poptávky zmíněných tradičních služeb se tak stále více objevuje poptávka nového typu služeb, které v sobě například zahrnují technologický aspekt implementace právního výstupu, či dokonce nejsou právní službou v regulatorním slova smyslu a v podstatě by je mohl poskytovat i někdo jiný než advokátní kancelář. A právě tento typ služeb představuje druhý zásadní pilíř našeho fungování. Zde si troufám tvrdit, že jsme a budeme jedním z lídrů na trhu se zásadní kompetitivní výhodou oproti tradičním kancelářím.

Můžete uvést příklad zmíněného typu služeb?
Zde hovoříme například o tzv. business integrity, kde v rámci klientských projektů řešíme sofistikované forenzní projekty využívající datové analýzy a další technologie, související komplexní compliance programy, odpovědnostní rizika a jejich prevenci. Pokračovat bychom mohli příklady v oblasti ochrany dat. Záměrně nepoužívám termín ochrana osobních údajů, jelikož problematika je podstatně širší. Nebo obecně regulatorika. Regulace se stupňuje a očekává se, že se stupňovat dále bude. Naše komplexní řešení vycházející ze znalosti oboru podnikání a klienta podpořené technologickými nástroji pomáhá klientům regulatorní požadavky efektivně řešit.

Svět se tedy mění, mladí lidé s ním, chtějí mít vlastní startupy nebo pro ně alespoň pracovat. Jsou věci, o kterých zde mluvíme dostatečně lákavé?
Děkuji za tuto otázku, pokud hovoříme o budoucnosti právních služeb, musíme se ptát, kdo je bude poskytovat. Opět si myslím, že jsme zde napřed, jelikož atraktivita působení u nás a spokojenost našich lidí je jednou z našich top priorit již řady let. Otevřeně a opakovaně deklaruji, že pokud se nám podaří dosáhnout našich ambiciózních ekonomických cílů, ale lidé budou v kanceláři nespokojeni, budu to považovat za neúspěch. Navíc tyto dvě skutečnosti vedle sebe nemohou dlouhodobě fungovat.

Co v tomto smyslu může nabídnout velká advokátní kancelář jako je ta vaše?
Snažíme se vycházet lidem maximálně vstříc ve flexibilitě ohledně náplně práce a její případné změny, lokace kanceláře v rámci republiky, práce z domova, zkrácených úvazků nejen u maminek a mohli bychom pokračovat. Dle žebříčků atraktivity zaměstnavatelů pro studenty právnických fakult jsou nejlepší z advokátních kanceláří, které obecně ještě před deseti lety v atraktivitě dominovali, na konci druhé desítky a dále klesají. Mladí právníci nechtějí dělat po mnoho let jednotvárnou práci a trávit noci v kanceláři s vidinou nejistého postupu do seniorních pozic za mnoho let. Věřím, že jsme schopni nabídnout zajímavou a pestrou práci s výše zmíněnou flexibilitou, rychlým růstem dle schopností a nikoliv let a hlavně s velmi atraktivním přesahem do řady jiných oborů, v úzké spolupráci s odborníky z jiných oblastí a v prostředí, které je ve své podstatě velmi moderní a inovativní.

O startupech se hodně mluví, ale je to aktuální téma také pro právníky?
Samozřejmě. Na rozdíl od ostatních nás však start-upy zajímají nejen jako potenciální klienti, ale také jako byznys partneři, kteří nám mohou pomoci s inovacemi či nás inspirovat nebo dokonce jako cíle pro případnou akvizici a zařazení do našeho portfolia služeb. Jedna ze sesterských kanceláří Deloitte Legal je mimochodem blízko takové akvizice přinášející technologické řešení. Máme také opět štěstí, že Deloitte rozjel systematický start-upový program, jehož jsme součástí.

Startupy, sdílená prostředí, cloudové služby či automatizované služby… Zaznamenal změnu přístup a spolupráce s klientem?
Vezměte si příklad komunikace. Když jsem před dvaceti lety začínal v právních službách, posílal se výstup klientovi dopisem a faxem. Dnes začínáme používat technologie, které nám umožňují sdílet s klienty nejen výstupy, ale i například faktury, relevantní výzkumy a data z celého světa online. Nejde však jen o komunikaci. Pokud jsem výše hovořil o tzv. spojených multidisciplinárních řešeních, kdy je řešení problémů klienta výsledkem spolupráce nás právníků s odborníky z jiných oborů, je další úrovní spolupráce s klientem společné řešení tvořené nikoliv pouze pro klienta, ale námi právníky společně s jinými obory a klientem samotným. Tomu říkám opravdová spolupráce a partnerství!

Rozhovor vyšel 7. června 2018 ve zkrácené podobě v příloze týdeníku Ekonom věnované Inovativním právníkům 2018.

Jan Spáčil

Vedoucí partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal. Studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, Podnikatelské fakultě VUT v Brně a na Nottingham Trent University. Jan se specializuje především na obchodní právo se zaměřením na komplexní projekty přeměn společností, restrukturalizace, akvizice a další transakce. Zabývá se také problematikou odpovědnosti managementu a správy a řízení firem. Vede platformu Deloitte Corporate Governance Centrum v Praze. Je předsedou správní rady Transparency International ČR.

Inovace

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right