Daně 

Pracujete v jiném členském státě EU? Zkontrolujte si odvody pojistného!

Jednoho dne usoudíte, že nastal čas pracovně zvolnit a rozhodnete se požádat o starobní důchod, na který máte podle věku nárok. Žádné problémy neočekáváte, celý život jste byli zaměstnaní, pracovali jste i žili v ČR, neměli jste důvod pojistné na důchodové zabezpečení řešit. Vždy jste se spoléhali na zaměstnavatele. Co když jste ale zároveň nějakou dobu pracovali v jiném členském státě EU?

Řekněme, že jste poslední čtyři roky byli zároveň zaměstnaní v Maďarsku. Uzavřeli jste tu pracovní poměr s maďarskou společností a ta za vás odváděla pojistné do maďarského systému sociálního zabezpečení. Abychom situaci ještě trochu zkomplikovali, doplňme, že jste zároveň působili v představenstvu několika společností v Rakousku. Přičemž vám za tuto funkci plynuly nemalé odměny a související pojistné za vás bylo odváděno do rakouského systému sociálního zabezpečení.

Kde odvádět pojistné?

Pokud byste věřili, že vám bude starobní důchod plynout z České republiky, Maďarska i Rakouska, byli byste na omylu. Žádost o starobní důchod stačí podat pouze u České správy sociálního zabezpečení, která následně zkontaktuje partnerské úřady v jiných členských státech EU. Ty po splnění podmínek stanovených jejich zákony začnou vyplácet část starobního důchodu dle jejich pravidel. Problém ale nastává v momentě, kdy se ukáže, že pojistné za vás bylo odváděno do systémů sociálního zabezpečení několika členských států EU současně. To totiž odporuje základním předpisům koordinujícím systémy sociálního zabezpečení všech členských států EU.

Je tedy nezbytné určit systém sociálního zabezpečení jediného členského státu EU, do kterého budou všichni zaměstnavatelé odvádět pojistné – zřejmě tedy systém České republiky. Mějte na paměti, že pokud je v jednom okamžiku odváděno pojistné i do systémů sociálního zabezpečení jiných členských států, nevzniká z těchto systémů žádný nárok na starobní důchod. V rámci našeho příkladu bylo do českého systému naopak odváděno pojistné v nižší výši, než mělo být. A místo zaslouženého klidu a odpočinku je na pořadu dne zdlouhavá komunikace s bývalými zaměstnavateli i úřady dotyčných členských států před tím, než starobní důchod v uspokojivé výši bude moci být přiznán.

quote icon

Tzv. koordinanční nařízení je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009. Základním pravidlem je, že v daném momentě je osoba účastna v sociálním zabezpečení jediného členského státu EU, a to ze všech pracovních činností vykonávaných v kterémkoliv členském státě EU. Tímto systémem je zpravidla stát, na jehož území je pracovní činnost vykonávána. Z tohoto pravidla existuje řada výjimek, například v situace, kdy je činnost vykonávána na území více členských států EU současně (jako v našem příkladu) nebo se jedná jen o krátkodobé pracovní působení mimo domovský stát, tzv. vyslání.

Chyba dostihne vždy jen vás

Vykonáváte jakoukoliv pracovní činnost mimo území České republiky? Pak rozhodně věnujte problematice sociálního zabezpečení dostatečnou pozornost a nenechávejte to jen na svých zaměstnavatelích. Pokud pojistné není odváděno správně, chyba dostihne vás. A nemusí se jednat až o dobu, kdy budete podávat žádost o starobní důchod. Nepříjemnosti mohou přijít daleko dříve, například při neočekávaných zdravotních komplikacích, protože systém zdravotního pojištění sleduje systém sociálního zabezpečení. Navíc nesprávné posouzení situace může mít negativní dopad i na vaše rodinné příslušníky a samozřejmě také zaměstnavatele, který je nejčastěji zodpovědný za správnou kalkulaci a platbu příspěvků.

quote icon

Rada pro vás: Pokud pracujete mimo území České republiky a nejste si jistí, zda je za vás pojistné odváděno do správného systému sociálního zabezpečení, poraďte se spolu s vaším zaměstnavatelem s odborníky v dané oblasti, kteří mají bohaté zkušenosti s řešením podobných situací. Pokud bude správný systém sociálního zabezpečení určen od počátku, je to ideální. Když tomu tak není, je vždycky lepší napravit situaci co nejdříve, a ne ji odkládat do budoucna, kdy může být obtížné prokázat požadované skutečnosti. V krajním případě může dojít také ke ztrátě pojistného placeného do nesprávného systému sociálního zabezpečení.

Nezapomeňte, že…

  • Vaše pojistné musí být odváděno do systému sociálního zabezpečení pouze jednoho členského státu EU, nikoliv několika současně.
  • Pokud je pojistné najednou odváděno i do systémů jiných členských států, nevzniká z těchto systémů žádný nárok na starobní důchod.
  • Nenechávejte řešení problematiky pojistného pouze na vašem zaměstnavateli
  • Nejjednodušší způsob jak předejít komplikacím, je aktivně se zajímat o to, kam je vaše pojistné odváděno.
EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right