COVID-19  Daně 

Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách umožní prodloužení lhůt pro splnění podmínek

Vláda v reakci na současnou pandemickou situaci přichází s dalším podpůrným opatřením (sněmovní tisk 1059), které příjemcům investičních pobídek přináší možnost prodloužit lhůtu pro splnění zákonných všeobecných podmínek až o 2 roky. Předložený návrh zákona je projednáván ve stavu legislativní nouze, proto lze jeho účinnost předpokládat velmi brzy.

Kompletní sněmovní tisk 1059 je k dispozici na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Aktuální stav

Všeobecné podmínky jsou rozdílné podle typu podporované investice, přičemž jsou navázány zejména na:

a) proinvestování minimální hodnoty do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

b) vytvoření minimálního počtu nových pracovních míst, popř.

c) vyšší přidanou hodnotu.

Tyto všeobecné podmínky musí být vždy splněny do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu. V případě, že investor podmínky do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu nesplní, pozbývá ze zákona rozhodnutí o příslibu platnosti.

Zákon o daních z příjmů potom navazuje vymezením 10leté doby čerpání investiční pobídky ve formě slevy na dani, kdy společnost musí začít čerpat slevu na dani nejpozději ve zdaňovacím období, ve kterém uplynuly 3 roky od vydání rozhodnutí o příslibu.

 

Navrhovaná změna

Ministerstvo průmyslu a obchodu by nově na žádost příjemce investiční pobídky mohlo prodloužit lhůtu pro splnění výše uvedených podmínek až o 2 roky, a to za předpokladu, že společnost prokáže, že podmínky nemůže splnit v původní lhůtě v důsledku šíření onemocnění COVID-19. Žádost musí být podána nejméně 30 dnů před uplynutím původní 3leté lhůty.

Prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek v zákoně o investičních pobídkách zároveň oddálí i povinné zahájení 10letého období pro čerpání slevy na dani z příjmů.

Dle přechodných ustanovení bude tato možnost platit i pro rozhodnutí o příslibu investiční pobídky vydaná přede dnem nabytí účinnosti novely.

 

Kdo může o prodloužení lhůt požádat?

  • Držitelé příslibu investičních pobídek, u nichž uplyne původní 3letá lhůta pro splnění podmínek po nabytí účinnosti zákona (při zohlednění minimální lhůty 30 dnů pro podání žádosti), tj. příjemci, jimž bylo vydáno rozhodnutí ke konci roku 2017 anebo později.
  • Držitelé příslibu investičních pobídek, kteří z důvodu šíření onemocnění COVID-19 očekávají, že pro ně bude problematické všeobecné podmínky pro čerpání investiční pobídky ve standardní lhůtě splnit.
  • Držitelé příslibu investičních pobídek, pro které je efektivní oddálit povinné zahájení čerpání slevy na dani s ohledem na plánovanou nižší ziskovost v průběhu 10letého období uplatňování investiční pobídky.

Jak vám můžeme pomoci?

  • Zhodnotíme vaši situaci a posoudíme, zda je pro vás možnost žádat o prodloužení lhůty pro splnění zákonných podmínek aktuální.
  • Připravíme vám žádost o prodloužení lhůty a poradíme s argumentací v otázce prokázání skutečnosti, že zákonné podmínky nelze splnit v důsledku šíření onemocnění COVID-19.
  • Navrhneme alternativní možnosti financování investice z dalších veřejných zdrojů.
COVID-19 Koronavirus Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right