Daně 

Příspěvky na sociální zabezpečení a změny od 1. ledna 2020

Vyšší minimální mzda, vyšší průměrná mzda a tím pádem i vyšší maximální vyměřovací základ pro placení pojistného. To jsou jen některé změny, které přináší rok 2020. S jakými dalšími úpravami je nutné počítat?

  • Maximální vyměřovací základ je 1 672 080 Kč.
  • Průměrná mzda v roce 2020 činí 34 835 Kč.
  • Minimální mzda v roce 2020 se zvýšila na 14 600 Kč.
  • Rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění je 3 000 Kč, u dohod o provedení práce je limitem zúčtovaný příjem nad 10 000 Kč.

Změny výše záloh pro samostatně výdělečně činné osoby:

  • Minimální záloha na důchodové pojištění je 2 544 Kč.
  • Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 2 352 Kč.
  • Minimální záloha na nemocenské pojištění (dobrovolné) je 126 Kč.
Sociální zabezpečení Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right