Daně 

Pro pracující seniory se chystá sleva na pojistném na sociální zabezpečení

Místo zvyšování starobního důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou souběžně s pobíráním starobního důchodu mají pracující senioři dostat slevu na pojistném. To znamená vyšší čistý výdělek ze zaměstnání či podnikatelské činnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak chce motivovat seniory, aby neodcházeli na odpočinek a nadále byli zaměstnaní nebo podnikali. Chystaná změna je ve fázi návrhu, který projedná vláda. Nabýt účinnosti by mohla již k 1. červenci 2023, ale lze očekávat spíše až rok 2024.

Za výdělečnou činnost vykonávanou ode dne účinnosti nové právní úpravy se už nebude mírně zvyšovat starobní důchod, ale senior získá slevu na pojistném ve výši 100 % pojistného placeného zaměstnancem. Pro zaměstnané důchodce to bude znamenat navýšení čisté mzdy či platu o 6,5 %. Například u mzdy v hrubé výši 25 tisíc korun měsíčně to dělá úsporu na pojistném ve výši 1625 korun – o takovou částku se tedy zvýší čistý příjem.

Sleva na pojistném se má týkat i těch, kteří v penzi podnikají. Jejich procentní sazba zálohy na pojistné klesne ze současných 29,2 % na 22,7 %.

„Cílem je podpora delšího setrvání poživatelů starobního důchodu na trhu práce. Zároveň změna pomůže v době zvýšené poptávky po zaměstnancích, a v důsledku toho lze očekávat další pozitivní rozpočtové efekty, a to nejen v dlouhodobém, ale i v relativně krátkodobém časovém horizontu,“ uvádí ministerstvo.

Sociální pojištění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right