Účetnictví 

Problematika účetního výkaznictví dle IFRS v souvislosti s válečným konfliktem

Dne 17. března 2022 vydala globální kancelář Deloitte 26stránkovou publikaci s názvem „IFRS in Focus – Financial Reporting Considerations Related to the Russia-Ukraine War“ (Problematika účetního výkaznictví v souvislosti s válečným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou).

Geopolitická situace ve východní Evropě se vyostřila 24. února 2022 v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Válečný konflikt mezi oběma zeměmi se nadále vyvíjí, jak pokračují vojenské aktivity a jsou uvalovány další sankce.

Aktuální situace ovlivňuje účetní jednotky, které působí v Rusku, na Ukrajině nebo v sousedních zemích (např. v Bělorusku) nebo které obchodují s jejich protistranami, konflikt pochopitelně ovlivňuje ekonomické a globální finanční trhy a zhoršuje stávající ekonomické problémy, mezi něž patří například růst inflace a narušení globálního dodavatelského řetězce. Vzhledem k širšímu dopadu na tyto makroekonomické podmínky bude mnoho společností na celém světě nuceno zvážit dopady i na některé otázky účetnictví a účetního výkaznictví.

IFRS in Focus se zabývá některými klíčovými dopady aktuální situace, které by účetní jednotky měly vzít v úvahu, a sice:

 • Přerušení nebo zastavení výroby v postižených oblastech a sousedních zemích
 • Poškození nebo ztráta zásob a dalších aktiv
 • Uzavření silnic a zařízení v postižených oblastech
 • Narušení dodavatelského řetězce a cestování ve východní Evropě
 • Kolísání cen komodit a měn
 • Narušení bankovních systémů a kapitálových trhů
 • Pokles tržeb a zisků podniků v postižených oblastech
 • Zvýšené náklady a výdaje
 • Kybernetické útoky

Je důležité, aby účetní jednotky zvážily své přímé i nepřímé vystavení dopadům války a zvážily dopady na finanční účetnictví a výkaznictví, jichž může být mnoho, zejména pro účetní jednotky s významnými dceřinými společnostmi, provozovnami, investicemi, smlouvami nebo společnými podniky na Ukrajině a v Rusku. S účetními problémy se mohou potýkat také společnosti, které mají významné dodavatele, prodejce nebo zákazníky na Ukrajině nebo v Rusku, a také společnosti, které poskytují úvěry subjektům v těchto zemích nebo si od nich půjčují. Celková ekonomická nejistota a negativní dopady na globální ekonomiku a významné finanční trhy vyplývající z aktuálního konfliktu se pravděpodobně dotknou i účetních jednotek, které na Ukrajině nebo v Rusku nejsou přímo angažovány.

Publikace v angličtině je k dispozici zde.

Zdroj: IFRS in Focus — Financial reporting considerations related to the Russia-Ukraine War (iasplus.com)
IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right