Daně 

Prodloužení účinnosti předpisů v oblasti veřejné podpory

Roku 2020 mají pozbýt účinnosti podstatné části předpisů upravující poskytování veřejné podpory.

Ty přispívají k rychlejší a jednodušší aplikaci pravidel pro veřejnou podporu jednotlivými členskými státy. Evropská komise však účinnost těchto předpisů prodlouží, a to o dva roky. Zároveň zahájí proces evaluace těchto předpisů, která proběhne formou kontroly vhodnosti („fitness check“) a přispěje k dalšímu rozhodnutí Evropské komise o potřebnosti další aktualizace těchto pravidel. Prodloužení se týká především tzv. Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), Nařízení o fungování Evropské unie na podporu de minimis a Pokynů ke státní podpoře na období 2014–2020.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right