Daně 

Prodloužení účinnosti předpisů v oblasti veřejné podpory

Roku 2020 mají pozbýt účinnosti podstatné části předpisů upravující poskytování veřejné podpory.

Ty přispívají k rychlejší a jednodušší aplikaci pravidel pro veřejnou podporu jednotlivými členskými státy. Evropská komise však účinnost těchto předpisů prodlouží, a to o dva roky. Zároveň zahájí proces evaluace těchto předpisů, která proběhne formou kontroly vhodnosti („fitness check“) a přispěje k dalšímu rozhodnutí Evropské komise o potřebnosti další aktualizace těchto pravidel. Prodloužení se týká především tzv. Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), Nařízení o fungování Evropské unie na podporu de minimis a Pokynů ke státní podpoře na období 2014–2020.

Článek je součástí zpravodaje dReport – leden 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Účinnost předpisů v oblasti veřejné podpory Veřejná podpora Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Využití směrné hodnoty při určení základu daně z nabytí nemovitých věcí

Pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí má poplatník možnost vybrat si jako srovnávací daňovou hodnotu buď cenu zjištěnou dle znaleckého ocenění, nebo tzv. směrnou hodnotu. Finanční správa dosud zastávala názor, že poplatník jednou vybranou variantu již nemůže následně změnit např. podáním dodatečného přiznání. Městský soud v Praze však nyní vyjádřil názor, že poplatník může své rozhodnutí změnit, a to až do okamžiku vyměření daně. 

13. 2. 2019
Daně  Právo 

Brexit a jeho dopady na vaši firmu. Aneb 10 kroků, jak se připravit na „no deal“ variantu

Rozvodová bitva mezi Velkou Británií a Evropskou unií je v plném proudu a stále se neví, jak dopadne. V tuto chvíli je jasné jen to, že dvouletá lhůta již brzy vyprší – ve hře je několik variant časového průběhu i konečného nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím, EU a dalšími zeměmi včetně České republiky. To samozřejmě komplikuje všechny další kroky, které byste ještě před finálním rozhodnutím měli učinit. Abyste ale byli připraveni na den „D“, který nastane 29. března 2019, respektive s ohledem na časový posun na 30. března 2019, počítejte vzhledem ke všem okolnostem raději s variantou „no deal“, tedy s tzv. tvrdým brexitem. Připravit se na ni můžete s naším desaterem. 

13. 2. 2019