Deloitte živě 

Průzkum Deloitte: 45 % německých manažerů se obává deindustrializace země

Podle zjištění studie Deloitte, která se zabývala trendy v oblasti dodavatelských řetězců německých společností, se více než polovina dotazovaných manažerů z různých výrobních odvětví domnívá, že atraktivita Německa jako průmyslové lokality klesá a bude klesat i v budoucnu. Naopak za nejatraktivnější průmyslový region označila více než polovina respondentů Severní Ameriku, zatímco druhé místo obsadila východní Evropa. Tento trend by nepochybně ovlivnil průmysl v celém středoevropském regionu.

Nedávno zveřejněný průzkum Deloitte týkající se trendů v dodavatelském řetězci německých společností odhalil několik znepokojivých zjištění. Kromě toho, že se průzkum zabýval nejnovějšími problematickými faktory dodavatelského řetězce, dotazoval se manažerů také na jejich vnímání Německa jako průmyslové lokality. Podle výsledků se více než polovina respondentů domnívá, že atraktivita Německa jako průmyslové lokality klesá a bude klesat i v budoucnu. Zároveň 45 % respondentů vidí v Německu silné riziko budoucí deindustrializace. To je znepokojivý signál, neboť je všeobecně známo, že rozvoj německého průmyslu má značný význam nejen pro Německo samotné, ale i pro celou střední Evropu.

Většina respondentů naopak označila za nejatraktivnější průmyslové lokality Severní Ameriku (56 %) a východní Evropu (46 %). Jako hlavní výhody těchto regionů respondenti označili zejména nižší náklady na pracovní sílu, kvalitní dopravní infrastrukturu, kvalifikovanou pracovní sílu, snadný přístup na trh, nižší regulaci či byrokracii a nízké náklady na energie.

Příčiny možné deindustrializace Evropy

Náklady na energii představovaly významný problém pro řadu průmyslových odvětví v celé Evropě, neboť společnosti musely často vyvinout velké úsilí, aby zachovaly svůj provoz. Náklady na energie a inflace mají významný dopad na marže výrobců, zejména v automobilovém průmyslu. Není proto překvapivé, že mnoho výrobců nyní zkoumá možnost přesunout své provozy z Evropy do jiných lokalit, což ohrožuje nejen Německo, ale i celou Evropu ztrátou výroby.

Postižena je i východní Evropa, o čemž svědčí nedávné odložení rozhodnutí společnosti Volkswagen o výstavbě závodu na výrobu baterií v České republice. Stále atraktivnějším místem pro výrobu se naopak stává Severní Amerika, zejména po zavedení amerického zákona o snižování inflace, který znevýhodňuje evropské výrobce. Dalším významným příkladem je skotský výrobce baterií AMTE, který zvažuje přesunutí svého výrobního závodu do USA z důvodu absence konkurenčního prostředí ve Spojeném království a také nedostupnosti pobídek.

Jaké může být řešení?

Evropská unie by měla svým průmyslovým společnostem nabídnout větší podporu. Zavedení pobídek a odložení iniciativ, jako je zavedení normy EURO 7, na nejzazší termín jsou dvě možné strategie, které by měly podpořit průmyslová odvětví, aby zůstala v Evropě, a zabránit tak hrozící deindustrializaci. Na úrovni jednotlivých zemí nebo Unie již existují některé iniciativy, nicméně pro řešení problémů, kterým čelí evropský průmyslový sektor, je třeba ještě vykonat mnoho práce. Zejména bude zapotřebí koordinované úsilí všech zúčastněných stran, včetně vlád, podniků a průmyslových sdružení, s cílem podpořit inovace, investice a konkurenceschopnost.

Odebírejte náš Automotive Newsletter!

Zajímají vás oblast automotive? Chcete dostávat pravidelně aktuální informace o trendech a událostech v automobilovém průmyslu? Rádi byste měli přehled o nejnovějších analýzách a studiích o automotive tematice z dílny Deloitte? Pak se přihlaste k odběru našeho CE Automotive Nesletteru a buďte s námi v obraze.

Automotive

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right