Účetnictví 

Rada IASB odložila účinnost úprav IAS 1

Dne 15. července 2020 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) dokument „Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé – odložení data účinnosti (úprava IAS 1)“, jímž se datum účinnosti těchto úprav IAS 1 posouvá o jeden rok.

V lednu 2020 vydala Rada IASB dokument Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé (úpravy IAS 1), který poskytuje obecnější přístup ke klasifikaci závazků podle IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky na základě smluvních ujednání uzavřených k datu účetní závěrky. Úpravy měly datum účinnosti 1. ledna 2022. Další informace o těchto změnách naleznete v našem Účetním zpravodaji z ledna 2020.

Jelikož epidemie COVID-19 vytváří tlaky, které mohou oddálit implementaci všech změn v klasifikaci, jež z použití těchto úprav vyplývají, Rada IASB odkládá datum jejich účinnosti o jeden rok na roční účetní období začínající dne 1. ledna 2023 nebo po tomto datu.

Dřívější použití úprav z ledna 2020 je i nadále povoleno.

Zdroj: www.iasplus.com

IAS 1 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right