COVID-19  Účetnictví 

Rada IASB prodloužila praktické zjednodušení týkající se úlev na nájemném zavedených v důsledku pandemie COVID-19

Dne 31. března 2021 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (Rada IASB) úpravy standardu IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 po 30. červnu 2021, které o jeden rok prodlužují úpravy přijaté v květnu 2020. Nájemcům poskytují výjimku při posuzování, zda úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 představují modifikaci leasingu.

Situace

V květnu 2020 vydala Rada IASB úpravy standardu IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19, které nájemcům poskytují výjimku při posuzování, zda úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 představují modifikaci leasingu. Při vydání se praktické zjednodušení omezovalo pouze na úlevy na nájemném, u nichž případné snížení leasingových plateb ovlivnilo pouze platby původně splatné 30. června 2021 či dříve. Více informací naleznete v našem dReport zpravodaji z června 2020.

Jelikož pronajímatelé nadále poskytují nájemcům úlevy na nájemném a dopady pandemie COVID-19 nadále přetrvávají a jsou závažné, rozhodla se Rada IASB prodloužit období, po které je praktické zjednodušení možné použít.

Změny

Změny v úpravách standardu IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 po 30. červnu 2021 tak mění standard IFRS 16 následovně:

  1. Nájemce může aplikovat praktické zjednodušení týkající se úlev na nájemném zavedených v důsledku pandemie COVID-19, u nichž případné snížení leasingových plateb ovlivní pouze platby původně splatné 30. června 2022 či dříve (namísto plateb, které byly původně splatné 30. června 2021 nebo dříve).
  2. Nájemce, který tyto úpravy aplikuje, tak musí učinit pro účetní období začínající 1. dubna 2021 nebo po tomto datu.
  3. Nájemce, který tyto úpravy aplikuje, tak činí retrospektivně, přičemž kumulativní dopad prvotní aplikace úprav musí vykázat jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku (případně jiné složky vlastního kapitálu) na počátku účetního období, ve kterém úpravy aplikoval poprvé.
  4. V účetním období, ve kterém nájemce úpravy aplikoval poprvé, není povinen zveřejňovat informace požadované odst. 28 písm. f) standardu IAS 8.

Datum účinnosti

Úpravy jsou účinné pro účetní období začínající 1. dubna 2021 nebo po tomto datu. Nájemce může úpravy aplikovat i dříve, a to i v případě účetní závěrky, která k 31. březnu 2021, tedy k datu vydání posledních úprav, dosud nebyla schválena k vydání.

Nájemce musí praktické zjednodušení aplikovat důsledně na všechny způsobilé smlouvy s podobnými vlastnostmi a za podobných okolností, bez ohledu na to, zda se smlouva stala způsobilou pro praktické zjednodušení v důsledku úprav z května 2020 či března 2021.

Konečné schválení těchto úprav standardu IFRS 16 pro použití v EU se momentálně očekává v květnu či červnu 2021.

Zdroj: www.iasplus.com, IFRS in Focus

COVID-19 IFRS 16 IASB Leasing IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right