COVID-19  Účetnictví 

Rada IASB vydala pokyny k aplikaci IFRS 9 při pandemii COVID-19

Rada pro mezinárodní účetní standardy (rada IASB) vydala dne 27. března 2020 dokument obsahující odpovědi na otázky ohledně použití IFRS 9 Finanční nástroje během období vyšší ekonomické nejistoty vyplývající z pandemie COVID-19.

Cílem tohoto dokumentu je podpořit konzistentní aplikaci požadavků obsažených ve standardech IFRS. Dokument se proto zaměřuje na požadavky standardu IFRS 9 Finanční nástroje, které jsou pro společnosti relevantní při posuzování dopadu pandemie na účtování o očekávaných úvěrových ztrátách, přičemž smyslem dokumentu není požadavky IFRS 9 jakkoliv měnit, odstraňovat nebo rozšiřovat.

Rada IASB uvedla, že účetní jednotky by neměly svou stávající metodologii týkající se očekávaných úvěrových ztrát nadále uplatňovat mechanicky. Například poskytnutí „splátkových prázdnin“ všem dlužníkům v rámci konkrétních tříd finančních nástrojů by nemělo automaticky vést k předpokladu, že u všech těchto nástrojů došlo k významnému zvýšení úvěrového rizika.

V souvislosti s významným zvýšením úvěrového rizika IFRS 9 vyžaduje, aby účetní jednotky posoudily změny týkající se rizika selhání po dobu očekávané doby trvání finančního nástroje. Posouzení významného zvýšení úvěrového rizika i ocenění očekávaných úvěrových ztrát musí vycházet z relevantních a podložených informací, které má účetní jednotka k dispozici, aniž by bylo nutné vynaložit nepřiměřené náklady nebo úsilí.

Účetní jednotky musí stanovit odhady na základě nejlepších dostupných informací o minulých událostech, současné situaci a s ohledem na ekonomické prognózy. Při posuzování budoucích podmínek je třeba zvážit dopady COVID-19 i významnou podporu poskytovanou na základě vládních opatření.

Podle rady IASB je v současné době značně obtížné přiměřeným a odpovídajícím způsobem posoudit dopady COVID-19 a související státní podpory. Změny ekonomických podmínek by však měly být zohledněny v makroekonomických scénářích, z nichž účetní jednotky vycházejí, i v jejich úsudcích. Pokud není možné dopady COVID-19 zohlednit v modelech, bude zapotřebí zvážit dodatečná opatření nebo úpravy. Současná situace se velmi rychle mění, proto je nutné vývoj událostí a nové informace i nadále sledovat.

Navzdory současné složité situaci vytvářející značnou míru nejistoty je možné poskytnout užitečné informace o očekávaných úvěrových ztrátách za předpokladu, že odhady očekávaných úvěrových ztrát budou vycházet z přiměřených a podložených informací a standard IFRS 9 nebude uplatňován mechanicky.

Rada IASB rovněž účetním jednotkám doporučuje zohlednit pokyny vydané regulačními orgány v oblasti cenných papírů (včetně Evropského orgánu pro bankovnictví [EBA], Evropské centrální banky [ECB] a úřadu ESMA) pro aplikaci IFRS 9 v současné situaci.

Výše uvedený dokument naleznete na webových stránkách rady IASB pod tímto odkazem.

COVID-19 IASB IFRS 9 dReport zpravodaj
COVID-19  Deloitte živě 

Známé osobnosti o vzdělávání v karanténě: Online výuka ukázala své limity, ale i příležitosti pro příště

Být rodičem v době koronaviru rozhodně nebylo snadné. Opatření, v rámci kterých byly ze dne na den uzavřeny všechny školy, zásadním způsobem narušila každodenní program nejen dětí školou povinných, ale také jejich rodičů. Na našem posledním webcastu „Deloitte for Schools“ jsme se zeptali členky představenstva České spořitelny Daniely Peškové, kardiologa Josefa Veselky, novináře Jindřicha Šídla či bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singera na to, jak uplynulé měsíce hodnotí, a jestli by v online školním režimu dokázali pokračovat i nadále. 

29. 5. 2020
COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Vláda schválila nové programy z řady COVID na pomoc firmám a podnikatelům s odstraněním či zmírněním následků způsobených koronavirovou pandemií. Podniky mohou získat příspěvek na nájem až 50 procent, pokud jim majitel sníží nájemné o 30 procent. Další pomoc má formu záruk za úvěry. Na ty je vyčleněno 150 miliard korun a může na ně dosáhnout až 150 000 podnikatelů. Vláda si od těchto opatření slibuje, že pomocí tzv. pákového efektu se na podporu podniků uvolní až 500 mld. Kč. 

25. 5. 2020