Účetnictví 

Rada IASB vydala Roční zdokonalení IFRS (cyklus 2018–2020)

Dne 14. května 2020 vydala rada IASB „Roční zdokonalení IFRS 2018–2020“, které obsahuje úpravy čtyř Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Roční zdokonalení IFRS (cyklus 2018–2020) upravuje následující standardy:

Datum účinnosti

Úpravy IFRS 1, IFRS 9 a IAS 41 jsou účinné pro roční období začínající 1. ledna 2022 nebo po tomto datu. Dřívější uplatnění je povoleno. Úprava IFRS 16 se týká pouze ilustrativního příkladu, který není součástí standardu, datum účinnosti tedy není uvedeno.

Zdroje: www.iasplus.com

IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right