Účetnictví 

Rada IASB vydala Roční zdokonalení IFRS (cyklus 2018–2020)

Dne 14. května 2020 vydala rada IASB „Roční zdokonalení IFRS 2018–2020“, které obsahuje úpravy čtyř Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Roční zdokonalení IFRS (cyklus 2018–2020) upravuje následující standardy:

Datum účinnosti

Úpravy IFRS 1, IFRS 9 a IAS 41 jsou účinné pro roční období začínající 1. ledna 2022 nebo po tomto datu. Dřívější uplatnění je povoleno. Úprava IFRS 16 se týká pouze ilustrativního příkladu, který není součástí standardu, datum účinnosti tedy není uvedeno.

Zdroje: www.iasplus.com

IASB IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Nefinanční reporting: proč se stává tak důležitým tématem?

Investoři a další uživatelé podnikových informací vyžadují od společností spolehlivé a srovnatelné informace, a to nejen ty finanční. Investoři, zákazníci dodavatelé i zaměstnanci potřebují mít přehled o tom, jak probíhá řízení společnosti, jak funguje obchodní model, jaké si společnost vytyčila dlouhodobé cíle, jakým rizikům čelí a jaký je její dopad na životní a společenské prostředí, ve kterém se nachází. Co všechno ale zahrnuje proces sestavení nefinanční zprávy? Jaké jsou rámce a standardy pro vykazování? A jaké jsou praktické zkušenosti s ověřováním nefinančních zpráv? 

8. 7. 2020