Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravu IFRS 17

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila 9. prosince 2021 úpravu standardu IFRS 17 Prvotní použití IFRS 17 a IFRS 9 – srovnávací informace (Úprava IFRS 17), které společnostem umožňují zlepšit užitečnost srovnávacích informací uváděných při prvotním použití IFRS 17 a IFRS 9.

Situace

Řada pojišťoven dosud neaplikovala standard IFRS 9 Finanční nástroje a poprvé jej použijí až současně s aplikací IFRS 17 Pojistné smlouvy. Tyto standardy však mají odlišné požadavky na srovnávací informace, které budou prezentovány při prvotní aplikaci. IFRS 17 vyžaduje, aby společnosti prezentovaly jedno přepracované srovnávací období. IFRS 9 umožňuje, ale nevyžaduje přepracování srovnatelných období a zakazuje společnostem uplatňovat IFRS 9 na finanční aktiva odúčtovaná ve srovnatelném období.

V reakci na tuto problematiku zveřejnila IASB úzce zaměřenou úpravu přechodných ustanovení v IFRS 17.

Podstata úpravy

Pro účetní jednotky, které současně aplikují IFRS 17 a IFRS 9, se úprava týká finančních aktiv, u nichž nebyly srovnávací informace prezentované při prvotní aplikaci IFRS 17 a IFRS 9 přepracovány dle IFRS 9 (včetně finančních aktiv, která byla odúčtována ve srovnávacím období).

Při použití této úpravy může účetní jednotka prezentovat srovnávací informace o těchto finančních aktivech, jako kdyby na ně byly použity požadavky na klasifikaci a oceňování podle IFRS 9. Tato možnost je k dispozici pro jednotlivé nástroje.

Úprava je k dispozici rovněž účetním jednotkám, které aplikovaly IFRS 9 dříve než IFRS 17. U těchto účetních jednotek se reklasifikace vztahuje na finanční aktiva, která byla odúčtována ve srovnávacím období, a umožňuje účetní jednotce použít požadavky IFRS 17 na změnu označení na základě toho, jak účetní jednotka předpokládá, že by aktivum bylo označeno při prvotní aplikaci IFRS 17.

V IFRS 9 nedošlo ke změnám požadavků týkajících se přechodných ustanovení.

Datum účinnosti

Účetní jednotka, která se rozhodne úpravu použít, ji použije při první aplikaci IFRS 17. Nový standard je účinný pro roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později, přičemž je povolena dřívější aplikace.

Více informací o úpravách naleznete zde: IFRS in Focus z prosince 2021.

Zdroje: www.iasplus.com, IFRS in Focus – prosinec 2021

IFRS 17 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right