Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravy IAS 1, které objasňují klasifikaci závazků

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) dne 23. ledna 2020 vydala úpravy s názvem „Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé (Úpravy IAS 1)“, které poskytují obecnější přístup ke klasifikaci závazků dle IAS 1 na základě smluvních ujednání k datu účetní závěrky.

Úpravy IAS 1 nazvané „Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé“ se týkají pouze vykazování závazků ve výkazu o finanční situaci – nikoli tedy částky nebo načasování zaúčtování jednotlivých aktiv, závazků, výnosů nebo nákladů či informací, které účetní jednotka o těchto položkách zveřejňuje.

Úpravy přinášejí následující změny:

  • upřesňují, že klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé by měla vycházet z práv, která existují ke konci účetního období, a sjednocují znění všech dotčených odstavců tak, aby odkazovaly na „právo“ odložit vypořádání závazku o nejméně dvanáct měsíců, a výslovně uvádí, že klasifikaci závazku by měla ovlivňovat pouze práva, která existují „ke konci účetního období“;
  • upřesňují, že klasifikaci neovlivňují očekávání, zda účetní jednotka využije právo odložit vypořádání závazku;
  • objasňují, že vypořádání označuje převod peněžních prostředků, kapitálových nástrojů, ostatních aktiv nebo služeb na protistranu.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Změny jsou účinné pro roční účetní období počínající 1. lednem 2022 nebo později a použijí se retrospektivně. Dřívější použití je povoleno.

Zdroj: www.iasplus.com

IAS 1 IASB IAS IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right