Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravy IAS 16 týkající se příjmů před zamýšleným použitím

Dne 14. května 2020 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) novelizaci „Pozemky, budovy a zařízení – příjmy před zamýšleným použitím (úpravy IAS 16)“ týkající se příjmů z prodeje položek vzniklých při dopravě aktiva na jeho místo určení a zajištění stavu potřebného k používání aktiva v souladu s požadavky vedení účetní jednotky.

Změny

Novelizace standardu IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení – příjmy před zamýšleným použitím upravuje standard tak, že zakazuje odečítat od pořizovací ceny položky pozemků, budov a zařízení jakékoli příjmy z prodeje položek vzniklých při dopravě aktiva na jeho místo určení a uvedení do stavu potřebného k používání aktiva v souladu s požadavky vedení účetní jednotky. Místo toho vykazuje účetní jednotka příjmy z prodeje takových položek a náklady na jejich výrobu v hospodářském výsledku.

Datum účinnosti a přechod

Úpravy IAS 16 jsou účinné pro roční období začínající 1. ledna 2022 nebo po tomto datu. Dřívější uplatnění je povoleno.

Účetní jednotka úpravy aplikuje retrospektivně pouze na položky pozemků, budov a zařízení, které jsou dopraveny na místo určení a uvedeny do stavu potřebného k používání v souladu s požadavky vedení účetní jednotky na počátku nejdřívějšího období vykazovaného v účetní závěrce, v níž jednotka úpravy uplatní poprvé, nebo po tomto datu.

Zdroje: www.iasplus.com

IASB IAS IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right